Akikre büszkék vagyunk,
hogy dolgozhattunk velük

Liligo
Idegenforgalom

Budapest

Vezetőképzés Cél az újonnan alakult középvezetői csoport számára, hogy meg tudják valósítani támogató, összefogó, a munka egyenletesebb magas minőségét és mennyiségét biztosító, valamint szakmai vezetői szerepüket úgy, hogy a többségében Y generációs munkatársak motiváltak és kreatívak legyenek (maradhassanak).  A projekt tartalma: Műhelymunka a felsővezetői csapattal a kívánt vezetési kultúra és értékek megfogalmazására. A Thomas® 360 fokos felmérés a teljes vezetés számára (közép és felső vezetők is). A felmérésre épülő vezetőfejlesztő programsorozat kidolgozása és megvalósítása tréningekkel és követő csoportos coachingokkal.

Munkatársi elkötelezettség javítása:  Management műhelymunka a helyzet értékelésére, és a változási folyamat kidolgozására. Kutatás a szervezetben dolgozók elégedettségének megismerésére, változtatási ötleteinek összegyűjtésére. Működésfejlesztő műhelymunka az ötletek letisztázására és pontosabb kidolgozására world café módszerrel, a teljes szervezet bevonásával. Work council bevezetése és a haladás nyomon követése. A munkatársak fejlődési igényének felmérése, hogy kialakításra kerüljön egy inspiráló, megtartó képzési portfólió. Exit interjúk rendszeresítése külső tanácsadóval és a tanulságok feldolgozása. A teljesítményértékelési rendszer újragondolása. Új célkitűzési folyamat kialakítása és integrálása a teljesítményértékelésbe. A szervezet funkiconális csapatainak célkitűző workshopok, ahol a szervezeti célok mentén kialakítják saját csapatuk prioritásait és konkrét céljait. Egyéni célkitűző és teljesítményértékelő beszélgetések kialakítása.

KNYKK
Közlekedés, szállítás

Tatabánya

A fő fejlesztési cél, a vezetői szerep újragondolása és olyan egységes vezetői gyakorlat kialakítása volt, ami a munkatársak megtartását, elköteleződését, motivációját növeli és tiszta elvárásokat közvetít, valamint vonzó lehet a fiatalabb generáció számára is.

Első lépésben egyéni interjúk és fókuszcsoportok segítségével mértük fel a jelenlegi vezetői gyakorlatot. Ezt aztán visszajeleztük a felső vezetésnek, ami alapján megfogalmazásra került a kívánt vezetési kultúra és vezetői értékek. Kereszt-funkcionális működésfejlesztő műhelymunkák a vezetők számára, az új elvárások megismerésére, a vezetési gyakorlat egységesítésére, a két nagy szervezeti egység együttműködésének elősegítésére és olyan akciók megfogalmazására, ami a vezetőket segíti. A vezetők 360 fokos felmérése azokra a kompetenciákra vonatkozóan, amit a felsővezetői kör meghatározott. A felmérés alapján vezetői készségfejlesztő programsorozat kidolgozása és megvalósítása 2 napos tréningekkel és – ezeket megerősítő, a gyakorlati átültetést segítő – csoportos coachingokkal vezetői szerep, -stílus, -kommunikáció, delegálás, felhatalmazás valamint konfliktuskezelés témákban.

Nokia
Elektronika

Komárom, Budapest

Komplex kultúrafejlesztési folyamat az akkor kb. 5000 fős gyárban. Helyzetfeltárás kérdőíves felmérés és személyes interjúk, valamint korábbi szervezeti felmérések alapján. Felsővezetői diagnózis-visszacsatoló, jövőképalkotó és működésfejlesztő műhelymunkák. Jövőkép véglegesítő nagycsoport módszertanú műhelymunka az elköteleződés növelésére. Jövőkép legörgetése minden funkcionális egység számára összekötve az adott csapatra szabott működésfejlesztéssel, amivel a gyár összes munkatársát a felsővezetőktől a soron dolgozó operátorokig bevontuk a változás folyamatába.

Konkrét fejlesztési cél megvalósítását kitűző kereszt-funkcionális műhelymunka az újtermék-bevezetési folyamat hatékonyságának növelésére. Termelési vezetői csapat vezetőképzése az egységesebb vezetési stílus kialakítása érdekében. Vezetőképző tréningek és a mindennapos gyakorlatba beépítést segítő csoportos coaching-ok a team leader-ek számára. Készségfejlesztő tréningek a kulcsmunkatársak számára önismeret, kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés és (ön)motiváció témákban. Évente a haladást mérő, reflektáló nagycsoportos műhelymunka.

Suzuki Magyarország
Autóipar

Esztergom

A Harvard módszeren alapuló tárgyalástechnika tréningek megtartása a szervezet munkatársai számára. Fő fókuszban a tárgyalási helyzetek előkészítése, tudatosítása, különböző stratégiák megismerése és gyakorlása, továbbá a tipikus tárgyalási hibák azonosítása és azok elkerülése.

Slovnaft
Olaj- és gázipar

Pozsony

Szervezeti és kulturális átalakítását célzó komplex transzformációs projekt. Részletes szervezeti diagnózis, és annak eredményeire épülő átfogó változásmenedzsment folyamat. Felsővezetői jövőkép alkotó program, és a szervezet minden szintjére kiterjedő, nagycsoportos jövőkép véglegesítő program. A jövőkép legörgetése a szervezet minden területére és szintjére, keresztfunkcionális workshop-ok a változási folyamat megerősítésére.

Visteon Hungary
Autóipar

Székesfehérvár

“Tanuló szervezet” program. Autonóm munkacsoportok működésének segítése a teamvezetők és a mérnökök közötti kapcsolatok fejlesztésével. A “Tanuló szervezet” alapelveinek megismertetése, alkalmazásuk elősegítése az egész szervezetben, tréningprogramok kidolgozásán és levezetésén keresztül. Készségfejlesztő programok kidolgozása és levezetése teamvezetők és mérnökök vegyes/ együtt dolgozó csoportjainak.

Zöldmezős beruházással indult a cégünk Magyarországon. A Concordiának meghatározó szerepe volt az Empowerment-en és az autonóm munkacsoportok működésén alapuló vállalatirányítási rendszer, szervezeti kultúra kialakításában, mely sikeres működésünk alapja. Köszönetem fejezem ki a Concordiának munkájukért!

Erdei Sándor

Emberi erőforrás igazgató

Allianz Hungária
Biztosítás

Budapest

Az Egészséges Szervezet Felmérésen alapuló jövőképalkotó, azt legörgető és működésfejlesztő folyamat, a jövőkép akciótervesítése a szervezet minden egységére és szintjére. Felsővezetői működésfejlesztő műhelymunkák. Együttműködés-fejlesztő programok az új működési stílus mélyebb megértésére és elfogadására.

K&H Bank
Pénzügyi szolgáltatások

Budapest

Többlépcsős vezetői készségfejlesztő tréningsorozat fiatal tehetségek és hálózati fiókigazgatók részére, a vezetői szerep, önismeret, vezetési stílusok, kommunikáció, asszertivitás, visszacsatolás, motiváció, delegálás, fejlesztő vezető, helyzetfüggő vezetés, csapatépítés, valamint a vezető, mint coach témákban.

HR-esként, különféle karrier- és tehetségmenedzsment programok résztvevőinek támogatójaként már számos, Concordia által facilitált vezetői tréningen vehettem részt az elmúlt években. Rendkívül pozitív élmény volt számomra a sokféle csoporttal megélt tréning, ahol bár a tematika hasonló volt, mégis a különféle valós helyzetek átbeszélése, a saját élmények megosztása változatossá tette a programokat. A Concordiával való együttműködésünk kezdetekor együtt dolgoztuk ki a tréningek tematikáját, struktúráját, majd a visszajelzésekre alapozva az évek során folyamatosan finomhangoltuk a felépítést, tartalmat. Könnyű volt a közös munka tanácsadóik rugalmassága és magas szintű szakértelme miatt, a tréningek alatt pedig mindig nagyon figyeltek a résztvevők "rezdüléseire". Jó érzés látnom, hogy a korábbi tréningrésztvevők mennyi mindent beépítettek az ott hallottakból, tanultakból a mindennapi működésükbe.

Géczi Mirjam

Szenior HR tanácsadó

Egis Gyógyszergyár
Gyógyszeripar

Budapest

Felsővezetői csapatépítő és működésfejlesztő programok. Egészséges Szervezet Felmérés, felsővezetői helyzetkép-visszajelző műhelymunka, további helyzetkép-visszajelző és akciótervező műhelymunkák kisebb egységek számára, felsővezetői készségfejlesztő tréningek.

Gyógyszeripari cégként az egészségért dolgozunk minden nap, minden egyes percben. A saját vállalatunk egészségéért is tenni akartunk, így kerültünk kapcsolatba, a szervezeti egészségfelmérés kapcsán. Az ember pedig a saját egészségéért tehet a legtöbbet, pláne ha ismeri a szervezetét. Ezen az úton volt a társunk a Concordia: megismerni önmagunkat, feltárni azokat a pontokat ahol esetleg szükséges a beavatkozás, és azt meg is tenni, hogy az egészség megmaradjon, helyreálljon. Ez a folyamat kellő szakértelem és empátia nélkül elképzelhetetlen. Tőlük megkaptuk. Az Egis ma is egészséges. Köszönöm nektek.

Eurocircuits
Elektronika

Felsőtárkány

Lean diagnózisra alapozva, gyártásfejlesztő workshopok megtartása, illetve azok hatékony lebonyolításának támogatása külső tanácsadóként. A fejlesztések része volt a FIFO elv szerinti készletgazdálkodás bevezetése, a javaslati rendszer fejlesztése, az A3 technika használatbavétele stb.. A vevői elégedettség szempontjából kritikus mutatót, az időre szállítást javítottuk 81%-ról 91%-ra, illetve a munkaerő hatékonyságot egy kiválasztott gyártósoron 50%-kal növeltük.

Csapatépítő és vezetői készségfejlesztő tréningek a folyamat támogatására.

Flextronics International
Elektronika

Budapest, Zalaegerszeg, Sárvár

A Flextronics csoportvezetőknek és középvezetőknek szóló, központi FLP (Frontline Leaders Program) vezetésfejlesztési programjának helyi igényeknek megfelelő adaptálása és megtartása vezetők és frissen kinevezett vezetők számára, konfliktuskezelés, időgazdálkodás, döntéshozatal, delegálás, hatékony kommunikáció, építő visszajelzés, motiváló vezetés témákban.

E-ON Hungária
Energia és közmű

Budapest

Egészséges Szervezet Felmérés. A szervezet egészére vonatkozó jövőkép kialakítása és lebontása szervezeti egységekre. A szervezeti egységek belső működésének fejlesztése. A teljes folyamat kialakítása, közösen a felsővezetéssel, valamint a folyamat facilitálása és támogatása, vezetésfejlesztési tréningekkel, jövőképlebontó és működésfejlesztő workshopokkal.

Konzultációs lehetőség