Coaching (egyéni, team és csoportos)

Coaching

Cél- és eredményorientált folyamat, amely során az ügyfelek új gondolkodási és viselkedési módok kialakításával a korábbinál hatékonyabban valósítják meg vállalati és személyes céljaikat, miközben változnak, tanulnak, fejlődnek. Ahogy mesterünk mondta gyakran: Az a feladatunk, hogy minél több megvalósítható választási lehetőséget adjunk (more exercisable choices).

A coaching-ról részletesen

A coaching új lehetőségeket nyit meg, miközben a coach és partnerei a gondolkodás, az érzelmek és a viselkedés szintjén egyaránt dolgoznak.

1984 óta foglalkozunk szervezetek fejlesztésével és vezetőképzéssel, e tevékenységeinkből eredeztethetők a Concordiás coaching sajátosságai:

 • Az elmúlt 30 évben sok, igen különböző szervezetben valósítottunk meg sikeres szervezetfejlesztési projekteket. Felhalmozódott tapasztalatainkkal, rendszerszemléletünkkel szervesen tudjuk illeszteni a coachingot a HR rendszerekhez, illetve az egész szervezetet átfogó fejlesztési folyamatokhoz.
 • Munkáink során partnereink jellemzően felsővezetők, így a vezetést illetően is tekintélyes tapasztalatokkal rendelkezünk.
 • Coachingot végző munkatársaink életkorukból, tanácsadói munkájukból, különböző előképzettségükből adódó személyes és szakmai tapasztalataik lehetővé teszik klienseink számára a megfelelő coach-partner kiválasztását, illetve a garantálják a coaching sikerét.

Coach-aink neves amerikai coaching szakembereknél, valamint elismert hazai iskolákban képződtek ki.

A cégben a coaching tevékenység gyakran ötvöződik a szervezetfejlesztéssel, ezért fontos a rendszerszemlélet, a coaching beillesztése az OD-folyamatba.

Szervezetfejlesztési tanácsadóként akkor tartunk egy szervezetet fejlődőképesnek, ha igaz rá az alapvető szervezeti célok háromszög modellje. A modell coaching tevékenységünk rendszerszemléletű kiindulási alapja. E megközelítés amellett érvel, hogy egy szervezet, ha hosszú távon is biztosítani akarja eredményességét, sikerességét, nem tűzhet ki egyetlen, kizárólagos célt, amely prioritást élvez a szervezet cél-hierarchiájában, hanem egyensúlyban kell tartania, és folyamatosan, egyre magasabb szinten kell kielégítenie az alábbi három alapvető szükségletet:

 • a fogyasztók, felhasználók, kliensek szükségleteit,
 • a szervezet dolgozóinak, munkatársainak szükségleteit,
 • a szervezet, gazdaságos, nyereséges, és hatékony működésének szükségletét,

A modell nem csak szervezetek egészére értelmezhető, hanem egyes részlegek, csoportok szintjén és egyéni szinten is.

concordia_abrak_hun_10_out

A Concordia coaching tevékenységének alapja: A szervezeti célok háromszög modellje

A coaching folyamat során tehát figyelembe vesszük, hogy az egyén milyen mértékben képes kielégíteni a saját szükségleteit, megfelelni partnerei elvárásainak (felettes, beosztottak, kliensek stb.), úgy, hogy mindeközben hatékonyan végzi munkáját.

Mire jó a coaching?

Segíthet az alábbi esetekben:

 • felkészülés új feladatokra (előrelépés, nagyobb felelősség),
 • megakadás (pl. teljesítménycsökkenés, motivációs deficit stb.),
 • fokozott stressz, munkahelyi nyomás,
 • változások, krízisek feldolgozása, kezelése,
 • felkészülés kihívó helyzetekre,
 • tréningeken tanultak beépítése,
 • ha minden rendben, de kíváncsi vagyok, tehetem-e jobban a dolgom, szeretnék visszajelzéseket stb.

A Concordia coaching palettája

Egyéni coaching
 • Executive coaching
 • Executive coaching egy komplex szervezetfejlesztési folyamat részeként (nem képzelhető el szervezeti változás anélkül, hogy az emberek/vezetők ne változnának)
 • Egyéb vezetői, vagy utánpótlás coaching,
 • Kulcsemberek, fiatal tehetségek coachingja

Az egyéni coaching a coach és a coachee páros találkozásainak sorozata. Célja a személyes és munkahelyi hatékonyság fokozása, az, hogy a vezetők, munkatársak tevékenységükben fejlődjenek, kiteljesedjenek, eredményesebbé váljanak.

Team coaching

Egy szervezetben közös célokért együtt dolgozó csapat (felsővezetői team, egy szervezeti egység, projekt-team stb.) egészének fejlesztése a belső működés, a gondolatok, érzések és a magatartás szintjén.  A team alapvető jellemzőinek elemzése alapján kikristályosodik a coaching fókusza, s ennek mentén történik a csoport működésének fejlesztése egy bő, specializált team coaching eszköztár segítségével.

Csoportos (group) coaching

Az egyének fejlesztése csoportos helyzetben, a csoporttagok és a coach közreműködésével, a coaching és a tréningek változatos módszereivel. Költségmegtakarító megoldás egyéni coaching helyett, bizonyos, jól meghatározható kompetenciák fejlesztésére, tréningeken tanultak alkalmazását elmélyítendő, továbbfejlesztendő (projektek vezetése, változáskezelés esetén, frissen kinevezett vezetőknél stb.).  A tematikus csoportok mellett jellemző az is, hogy változó problémákkal, egyéni elakadásokkal is foglalkozik a csoport. A találkozások témáit ilyenkor a résztvevők határozzák meg, s visszajelzésekkel, ötletekkel segítik egymást a személyes témákban. (Vezetői helyzetek átbeszélése, „nehéz emberek” kezelése, best practices valamely területen stb.)

Hogyan működik a coach?

A Concordia coach-ai sem egyformák (vagy csak „mindenki másképp”). Vannak azonban módszerek, modellek, melyeket előszeretettel használunk mind az egyéni, mind a team, illetve csoportos coachingban.

Ilyenek:

 • Megoldásközpontúság, brief coaching
 • Appreciative Inquiry (AI)
 • Rendszerszemlélet

A szervezetfejlesztés és a tréningek eszköztárából:

 • Jövőképalkotás és lebontás
 • Problémamegoldó technikák
 • Facilitálási módszerek
 • Prezentációs módszerek, technikák
 • Konfliktuskezelés
 • Az érzelmi intelligencia fejlesztése
 • Értekezletvezetés
 • Időgazdálkodási elvek, technikák
 • Stresszkezelés módszerei
 • Döntéshozatali módszerek
 • Asszertivitás
 • Delegálás módja
 • Teljesítménymenedzselés
 • A változás kezelésének lépései, összetevői
 • Aktív figyelem
 • Visszajelzés adása
 • Kérdezési módok
 • Erőtérelemzés
 • Mesék, történetek
 • Akciótervezés
 • SWOT-elemzés stb.

S vannak módszerek, melyek személyes specialitásaink, életünk képzései során elsajátított eszközeink, mint például:

 • Bioenergetikai szemlélet – energiamozgósítás, felszabadítás
 • Az NLP szemlélete, modelljei, gyakorlatai
 • Módosult tudatállapot előidézése
 • EMK – az Erőszakmentes Kommunikáció egyes technikái
 • Tranzakciók elemzése
 • Autogén tréning
 • Fókuszolás
 • Mediáció stb.
További kapcsolódó témák és szolgáltatások:

Szervezeti mediációTetszett a cikk? Oszd meg ismerőseiddel: