Akikre büszkék vagyunk,
hogy dolgozhattunk velük

MC Syncro Hungary
Autóipar

Szervezeti diagnózis, felsővezetői diagnózis-visszajelző, akciótervező és működésfejlesztő műhelymunkák. Átfogó felsővezetői készségfejlesztő program.

Borgwagner
Autóipar

Oroszlány

Autonóm munkacsoportok kialakítása a termelésben, ezen belül a csoportok, a vezetők és a támogató szervezetek felkészítése az új működésre. Készség és attitűdfejlesztés az érintettek körében.

AUDI
Autóipar

Győr

A turbulens autóipari környezetben kiemelten fontos a változások kezelése, azoknak a megfelelő módon történő közvetítése, mederben tartása. Az Audi vezető munkatársai számára összeállított változáskezelés tréning ezekre a kihívásokra fókuszált. Kidolgozásában a HR munkatársai és a Concordia tanácsadói közösen vettek részt, és leginkább arra összpontosított, hogy egyénileg miként éljük meg a változást, mit tudunk tenni a bennünk lejátszódó folyamatokkal. Továbbá arra, hogy vezetőként miként lehet a változásokat közvetíteni a munkatársak felé, azokat irányítani.

A változáskezelés tréningen túl közreműködtünk még a belső működést fejlesztő programokban, amelyek az egyes szervezeti egységek vagy projekt csapatoknak segítettek a folyamataik, a kommunikációjuk, az együttműködésük finomításában.

Suzuki Magyarország
Autóipar

Esztergom

A Harvard módszeren alapuló tárgyalástechnika tréningek megtartása a szervezet munkatársai számára. Fő fókuszban a tárgyalási helyzetek előkészítése, tudatosítása, különböző stratégiák megismerése és gyakorlása, továbbá a tipikus tárgyalási hibák azonosítása és azok elkerülése.

BM Heros
Autóipar

Budapest

A szervezet támogatása abban, hogy a valós piaci viszonyokra jól reagálni képes, új szervezetet hozzon létre. Ezen szervezetfejlesztési folyamat keretében a menedzsmenttel indított, majd az egész szervezet bevonásával véglegesített (100+ fős műhelymunka) inspiráló jövőkép kialakítása. Majd a jövőképnek a megosztása, illetve a mindennapi életre történő “lefordítása” a munkatársak bevonásával. Továbbá a belső működést segítő – olyan témákat, mint a kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés-fejlesztés feldolgozó – vezetői és szervezeti műhelymunkák.

A BM HEROS Zrt. szervezeti kultúrájának és szervezetének fejlesztése, valamint a jövőkép alkotás érdekében vette igénybe a Concordia Szervezet-és Vezetésfejlesztési Kft. szolgáltatását.
A program sikerességét nagy mértékben elősegítette, hogy a nagycsoportos műhelymunka megtervezése és előkészítése a társaság felsővezetésének bevonásával történt, így a BM HEROS Zrt. szervezeti és működési sajátosságai érvényre juthattak, segítve ezzel a program hatékonyságát.
A szociális készség és attitűd fejlesztési feladatok maradandó élményt nyújtottak a résztvevőknek, ezzel jelentősen hozzájárulva mind az egyéni, mind a szervezeti értékteremtéshez.
Kollégáink is megerősítették, hogy a tréningnek a résztvevők aktív bevonásával, ugyanakkor kötetlen formában történő levezetése a trénerek magas színvonalú szakmai tudásáról tanúskodott.

Rajnai Attila

vezérigazgató

Benteler Automotive
Autóipar

Mór

A többéves együttműködésünk egy utánpótlás program kidolgozásával és megvalósításával kezdődött. Ebbe beletartozott az alapok kidolgozása a felső vezetéssel, a kiválasztást segítő (Development Center) kialakítása. Majd a szervezeten belüli potenciális vezetők és szakértői utánpótlást biztosító munkatársak értékelése, a szükséges fejlesztési irányok finomhangolása annak alapján.

Az eredmények alapján a kb. 1,5 éves fejlesztési folyamat megtervezése (készségfejlesztő tréningek, group coachingok, egyéb projektek), egyes fázisainak összeállítása, az egyes programok előkészítése és azoknak a megvalósítása. A program nagy sikerére való tekintettel az első évfolyam után egy második is indult.

Ezen fejlesztésekkel párhuzamosan, ugyanakkor azoktól függetlenül sori vezetők kiválasztásában is közreműködtünk. Annak alapját ún. AC-k (Assessment Center) képezték, amelyeknek a kialakításában, az előkészítésében és megtartásában is részt vettünk.

A Concordia csapatával való együttműködésem közel 10 évvel ezelőtt kezdődött, és tart azóta is. Ez alatt az idő alatt kiváló munkát nyújtottak az ötletelési fázistól a kivitelezésig, együtt gondolkodva segítették a kollégáimat és engem a helyzethez mért ideális megoldás megtalálásában. Kollégáik személyében naprakész, magas szakmai színvonalon teljesítő, empatikus szakembereket ismerhettem meg, akik egyaránt törekedtek a megbízó és a kollégákkal való kiváló, határidőre történő, időnként kreatív megoldásokat igénylő együttműködésre. Néhányuknak szoros része volt az én személyes fejlődési irányom meghatározásában és elősegítésében is:-) Jó szívvel ajánlom őket legyen szó fejlesztési folyamatról, utánpótlás programról, csoportos coachingról vagy egyéb szervezeti jelenség kezeléséről, amihez szakmai útmutatásra van szükség.

Fenyvesi Klára

HR igazgató

Visteon Hungary
Autóipar

Székesfehérvár

“Tanuló szervezet” program. Autonóm munkacsoportok működésének segítése a teamvezetők és a mérnökök közötti kapcsolatok fejlesztésével. A “Tanuló szervezet” alapelveinek megismertetése, alkalmazásuk elősegítése az egész szervezetben, tréningprogramok kidolgozásán és levezetésén keresztül. Készségfejlesztő programok kidolgozása és levezetése teamvezetők és mérnökök vegyes/ együtt dolgozó csoportjainak.

Zöldmezős beruházással indult a cégünk Magyarországon. A Concordiának meghatározó szerepe volt az Empowerment-en és az autonóm munkacsoportok működésén alapuló vállalatirányítási rendszer, szervezeti kultúra kialakításában, mely sikeres működésünk alapja. Köszönetem fejezem ki a Concordiának munkájukért!

Erdei Sándor

Emberi erőforrás igazgató

Mercedes-Benz
Autóipar

Budapest, Kecskemét

A több éves együttműködés során a kecskeméti szervezetet több ponton is segítettük, támogattuk. Részt vettük a munkatársaknak szóló különböző készségfejlesztő programok (pl.: hatékony megbeszélések levezetése, hatékony prezentáció) kidolgozásában, levezetésében és azok utókövetésében is.

A készségfejlesztő programok mellett a HR csapat működésének a fejlesztésében is részt vettünk, ahol a frissen létrejövő új gyáregység csapatának a munkáját segítettük. Itt a csapaton belüli kommunikáció, együttműködés volt fókuszban, kiegészítve a csapat építésével.

 

Continental
Autóipar

Budapest, Ingolstadt

Szervezeti diagnózis saját fejlesztésű ún. Egészséges Szervezet kérdőív mentén. Kérdőív felvétele a teljes szervezetben, annak alapján helyzetfeltárás készítése, jövőkép meghatározása, illetve később a visszamérés megvalósítása is. Ebből kiindulva a teljes vállalatot érintő szervezetfejlesztési folyamat és vezetői készségfejlesztő programok kidolgozása. Az új kultúra elvárásaihoz igazodó vezetésfejlesztési programok kidolgozása felsővezetők, középvezetők és újonnan kinevezett sori vezetők számára. A változást és kultúraváltást támogató team coachingok tartása középvezetők számára és egyéni coaching felsővezetők részére.

A budapesti gyár mellett Ingolstadtban is közreműködtünk egy hasonló szervezeti diagnózis megvalósításában, illetve annak visszajelzésében és a jövőkép kialakításában.

2013. augusztus végén jelentettük be Budapesten hivatalosan is, hogy szeptembertől új megbízatást kaptam Németországban. Visszatekintve az elmúlt hat és fél évre számos kiváló eredményt sikerült elérnünk a budapesti gyárban. Különösen a Himalaya projektre vagyok rendkívül büszke. A Concordia támogatásával közösen létrehoztunk egy új szervezeti kultúra- és vezetőfejlesztési programot annak érdekében, hogy továbbfejlődésünket biztosítsuk és megtanuljuk, hogyan lehet eredményesebben együttműködni mind csapaton belül, mind más gyáregységekkel illetve központi területekkel karöltve. Itt jelentős fejlődés tapasztalható a 2011-es projektindítás óta, amely megmutatkozik a mindennapi munkánkban is.

Luc Quisthoudt

Gyárigazgató

Modine Hungária
Autóipar

Mezőkövesd

Szervezetfejlesztési folyamat előkészítése, testreszabása és levezetése.

Konzultációs lehetőség