A Concordia a legnagyobb múlttal rendelkező, szakmailag az egyik legelismertebb, és létszámát tekintve is jelentős cég Magyarországon, a magatartástudományokon alapuló szervezetfejlesztési, vezetésfejlesztési tanácsadás és tréningek területén. 
1984 óta számos vállalatnál, nemzetközi és magyar cégnél dolgoztak szakértőink, akiknek gyakorlata saját, korábbi vállalati tapasztalataikra is támaszkodik. Növekvő létszámú csapatunkban a fiatal tréner-tanácsadók lendülete a tapasztaltabbak szakmai ismeretével és bölcsességével, interdiszciplináris hátterük ötvözésével integrálódik, hiszen közgazdász, pszichológus, mérnök, szociológus, pedagógus végzettségű egyaránt van köztünk. Cégünk 100%-ban magyar tulajdonú. 

Akik az ügyfeleknél dolgoznak

Kosztra Balázs

ügyvezető partner, tanácsadó, tréner

Az egészséges és kiegyensúlyozott élet, amiben mind fizikailag, mind lelkileg jól vagyunk magunkkal és a világgal. Szeretek olyan emberekkel és szervezetekkel dolgozni, akik ezeket tartják fontosnak. Munkámban is arra törekszem, hogy partnereinkben nőjön a tudatosság, és egy élhetőbb világot alakítsanak ki magukban és maguk körül.

Sok tapasztalattal rendelkezem szervezeteket érintő változási folyamatok támogatásában, szervezeti egységek, csapatok működésfejlesztésében (együttműködés, hatékonyság, konfliktusok kezelése), akár outdoor módszertannal is. Számos vezetésfejlesztési folyamatban (több lépcsős, összetett) vettem részt minden vezetői szint számára. Járatos vagyok még a kommunikáció, a prezentáció, a személyes hatékonyság területein.

Somogyi Andrea

partner, gazdasági vezető

A kihívó, nem szokványos feladatok, helyzetek. Az alkotás és a kreatív problémamegoldás.

A Concordia mint cég működésének tervezése, fejlesztése., pénzügyeinek kezelése.

Szeretek új ötleteket megvalósítani, lehozni a földre, mindezt kreatívan, fegyelmezetten, határidőben.

Tormássy Krisztina

vezető tanácsadó, tréner, coach

Munkám során az adja a legnagyobb energiát, amikor úgy érzem, hogy közösen el tudunk gördíteni egy akadályt, meg tudunk változtatni egy nem eredményes gondolkodást, viselkedést, hitrendszert, (együtt)működést és ez az egyénnek, csoportnak, szervezetnek megkönnyebbülést, felszabadulást, többlet energiát, örömet okoz.

Átkísérni az embereket, csoportokat nehéz helyzeteken, beszélgetéseken, megdolgozásokon coaching, csoportos coaching, működésfejlesztő műhelymunkák keretében. Stratégia, vízió kialakításának és lebontásának facilitálását valamint olyan szervezetfejlesztési folyamatok tervezését és megvalósítását, ahol ezeket egy teljes szervezet teszi magáévá. Vezetőfejlesztést az utánpótlásképzéstől a gyakorlott vezetőknél felmerülő problémák kezelését célzó programokig. Sokat fejlesztek tréningeken különböző társas készségeket. Pszichológusént Integrált Kifejezés- és Táncterápiás módszerrel kísérek egyéneket és csoportokat önismereti és terápiás folyamatokban.

Pintér Henriette

vezető tanácsadó, tréner, coach

„Mielőtt egy követ elmozdítasz, mérd fel, merre mozdul majd a többi.” Coachként, trénerként és tanácsadóként különböző témákkal találkozom, melyekre rendszerszemléletű megközelítéssel, annak minél szélesebb összefüggéseiben tekintek. Egy védett, inspiráló közeg megteremtésére törekedve kísérem résztvevőimet, klienseimet abban a folyamatban, hogy a maguk számára legmegfelelőbb módon váljanak elégedettebbé, teljesebbé saját életük, és abban betöltött szerepeik vonatkozásában.

Coaching: pályaorientáció, karriertervezés, vezetővé válás, munkahelyi helyzetek, változások
Tréning: kommunikáció, önismeret, együttműködésfejlesztés
Tanácsadás: HR folyamatok, szervezeti változások, belső kommunikáció

Wendler Patrícia

vezető tanácsadó, tréner, coach

Az egyéni, csoportos és szervezeti fejlődéstörténetek.

Coachinggal, pszichológiai konzultációval és stresszkezeléssel (Autogén Tréning) foglalkozom egyénileg. Csoportos szinten a felsorolt területeken van tapasztalatom: Assessment/Development Center, workshop facilitálás, team-coaching, Dialógus facilitálás.
A vezetésfejlesztési tréningek kiindulópontja számomra az önismeret. Kompetencia fejlesztés során, gyakorlatban, improvizatív szerepjátékokban dolgozzuk fel a résztvevők nehéz és/vagy feszültséget okozó helyzeteit (pl.: delegálás, elbocsátás, konstruktív visszajelzés stb.). Pszichodramatista elemekkel és a visszajelzésekkel támogatva érünk el élményszintű változást, melynek célja a hatékony és barátságosan tárgyilagos kommunikáció.
Szervezeti szinten támogattam teljes szervezetet érintő stratégia váltást, új szervezeti kultúra bevezetését. A szervezetfejlesztést együttműködés-fejlesztő workshopok, stratégia lebontó nagycsoportok (150-200 fő) és a vezetésfejlesztés egészítette ki.

Könnyü Elek

partner, vezető tanácsadó, tréner

Amit legfontosabbnak érzek és gondolok, hogy az embereket segítsük saját maguk kiteljesedésében és az önmegvalósításban – a szervezeti működésükben, és a magánéletben egyaránt. Ehhez segít a megfelelő önismeret. Fontos, hogy az emberek felismerjék saját szerepüket, fontosságukat, jelentőségüket (“mattering”).

Az emberek közötti viszonyok hatékony segítése, kezelése vezet a nagyobb személyes és szervezeti hatékonysághoz. A csoportdinamika kezelése – kommunikáció, motiváció, befolyás/hatalom – témakörökben.
Ezen témakörökben (csoportdinamika) előadásokat is tartok – mint meghívott előadó - a Károli Gáspár református egyetemen több, mint 10 éve.
Emellett önismereti csoportokat is vezetek az egyetemi hallgatóknak ugyanitt.

Pataki Sándor

vezető tanácsadó, tréner

Az az érzés mindig nagyon motiváló hatású a számomra, ha a munkám során sikerül azt elérni, hogy a szervezeti háló tagjai felismerik a közös célokat, képesek meghatározni a saját helyüket, felelősségüket a rendszerben. Ha mindez elérhető, akkor van esély arra, hogy egy munkahely nem egy szükséges rossz legyen, amit minél előbb le kell tudni, hanem valódi alkotó közösségként működjön, ami igazi én-gazdagító, nemesítő élmény egy ember életében.

A fent meghatározott munkahelyi közösségek kialakításában szereztem jártasságot, és az ehhez kapcsolható különböző eszközök alkalmazásában, mint pl. a szervezeti célok közös meghatározásának folyamata, a célok szervezeti egységek szerinti lebontása, azok összehangolása a gördülékeny együttműködés érdekében, a meghatározott cégkultúrához illő vezetői készségek fejlesztése. Mindezt eltérő módszerekkel, kiscsoportos és nagycsoportos workshopok segítségével, tréningekkel, csapatépítő módszerekkel, beleértve az outdoort is.

Mosonyi Diana

vállalati konfliktuskezelő, szervezeti Ombuds és szervezeti mediátor

Minden társas interakcióban jelen van a félreértés lehetősége, néha észrevesszük néha nem. Amikor nem vesszük észre, akkor meddig nem vesszük észre? És amikor észrevesszük akkor mit kezdünk vele? A félreértések és/vagy konfliktusok okának a megértése, ami mozgat engem.

Egy félreértés és/vagy konfliktus kapcsán általában a felszín feletti dolgokat látjuk, azaz a kialakult helyzet okozatát nem pedig az okát. A felszín alatti okok feltárásában nyújtok támogatást legyen az két fél között kialakult konfliktus esetén vagy szervezeti szinten. Szervezeti mediátorként két fél közötti konfliktus tisztázásában segítek. Szervezeti ombudsként a szervezetben előforduló szisztematikus konfliktusokat tárom fel, és a trendeket mutatom meg.

Szűcs Dóra

vezető tanácsadó, tréner

Gyerekkorom egyik markáns élménye: amikor valamit nem jól csinálok, abban a gondolatban találok vigaszt, hogy tudok fejlődni, legközelebb majd jobban megy. Bár már sok év eltelt, sem a fejlődésbe vetett hitemet, sem az optimizmusomat nem veszítettem el.
Nagyon izgalmas számomra a tréningek-workshopok előkészítése kapcsán, hogy egy tanulási célt milyen módon lehet a legjobban elérni, a programok során pedig törekszem arra, hogy jó hangulatban, a csoport támogató erejét mind inkább kiaknázva dolgozzunk együtt.

Vezetésfejlesztés, munkatársból vezető programok
Változásmenedzsment programok
Készségfejlesztő tréningek
Egyéni és Team coaching
Tanítás (kommunikáció, tárgyalástechnika, szervezetfejlesztés)

Hanyecz-Zay Melinda

leadership coach, soft skill tréner, interkulturális tanácsadó

Maga a mozgás, az elmozdulás, a fejlődés. Hiszek abban, hogy az élet egyik legfontosabb célja a tanulás - leginkább önmagunkról. Trénerként és coachként ezt a tanulást igyekszem elősegíteni és facilitálni. Az a fő célom, hogy egy tréning vagy egy coaching ülés után az új ismeretek, eszközök és megélések birtokában a résztvevők képesek legyenek más szemszögből ránézni saját magukra, saját működésükre. Ez a perspektívaváltás a kulcs az új döntésekhez, a változáshoz.
Programjaimon törekszem az értékes, elmélyült, és személyre szabott tartalom közvetítésére értő figyelemmel kombinálva.
Nagyon hálás vagyok azokért a pillanatokért, amikor azt látom, hallom, érzem, hogy valami olyan fejlődés ment vége végbe a közös munkánk során, ami után más emberként éljük tovább az életünket.

Az alábbi tartalmakban vagyok leginkább otthon: kommunikáció, vezetésfejlesztés, érzékenyítés és minden, ami kultúra (pl. interkulturalitás, szervezeti kultúra, gender kultúra, generációs kultúra, nemzetiségi kultúra, relokáció, diverzitás és inklúzió, stb.) Jelenlegi doktori kutatásom témája a magas kockázatú döntési folyamatok és krízis helyzetek vizsgálata interkulturális környezetben, melynek releváns tanulságait szívesen osztom meg tréningjeimen is.
Módszertani szempontból coachként és coaching szemléletű soft skill trénerként az ICF kulcs kompetenciái mentén építem fel fejlesztő programjaimat (bizalom, jelenlét, aktív hallgatás, hatásos kérdezéstechnika, direkt kommunikáció, tudatosság létrehozása, tervezés, célkitűzés.) Mert hiszek abban, hogy ha a tartalom a sakktábla királya, akkor a módszertan a királynője. J

Konzultációs lehetőség