Akikre büszkék vagyunk,
hogy dolgozhattunk velük

Nestlé Hungária
Élelmiszeripar

Felsővezetői csapat egységének erősítése, működési hatékonyságának növelése, hogy minél jobban lekövessék a gyár növekedésének volumenét és ütemét. Személyes interjúkon alapuló helyzetkép készült, aminek a közös értelmezése segítette a biztonságos alapok megteremtését és a kiindulópontot a jövő tervezéséhez, a konkrét akciótervek megfogalmazásához. A gördülékeny munkát, a jobb agyfélteke megmozgatását, a felmerült problémákra  – más nézőpontból – rezonáló outdoor és benti csapatépítő gyakorlatok támogatták. 

FGSZ
Olaj- és gázipar

Vezetőfejlesztés: innovációmenedzsment

Az innovációs szemlélet erősítése a szervezetben a vezetőkön keresztül, a problémamegoldás és ötletgyűjtés módszertanának megismerése, a vezetők innováció menedzsmentben betöltött szerepének tudatosítása. Az innovációmenedzsment elméleti alapjai,  problémák osztályozása, a brain storming módszertana. Paradigmaváltást segítő gyakorlatok a kreativitás fejlesztésére. Azon lehetőségek feltérképezése, hogy hogyan ösztönözheti a vezető a tanulási és innovációs hajlandóságot, mik a kreativitást növelő szervezeti légkör megteremtésének feltételei.  

NN RAS
Biztosítás

Vezetőfejlesztés: új vezetői pozíciókba kinevezett vezetők vezetői szereptudatosságának növelése és a hatékony vezetéshez szükséges vezetői készségek megismerése és fejlesztése. Egyrészt a stratégiai szintű vezetői gondolkodás fejlesztése, másrészt a people management is kiemelt figyelmet kapott.   Főbb témák: vezetői szerepazonosság, a vezetői kompetenciák azonosítása, a vezetési stílusok megismerése, a vezetői feladatok stratégiai és munkatársi szinten való azonosítása, illetve a hatékony vezetői kommunikáció. A kommunikáción belül kiemelt téma az asszertivitás, az asszertív készségek gyakorlása és a visszajelzés adása volt.

Munkatársak fejlesztése: csoportos pop-up villámtréningek. A tematikába olyan, a cég igényeire szabott témák kerültek be, melyek gyakorlatilag azonnal beépíthetőek a munkatársak hétköznapi működésébe. Így például: célmeghatározás, problémamegoldási technikák, stresszkezelés és időgazdálkodás. Egy-egy alkalommal a fenti témakörökben egy kiválasztott eszköz vagy módszer került röviden bemutatásara, majd az adott időkeretben a résztvevők saját maguk is kipróbálhatták azt egy konkrét feladaton keresztül.

CE GLASS INDUSTRIES
Üvegipar

Vezetői kommunikáció és együttműködésfejlesztés. Asszertív kommunikációs készségek elmélyítése egy korábbi képzésen tanultakra épülve, hogy a résztvevők még tudatosabban, eredményesebben oldják meg konfliktusokat, tisztábban, nyíltabban tudjanak kommunikálni, illetve javuljon a társosztályok közötti és a csapatokon belüli együttműködés, tudatosabban, eredményesebben oldják meg az együttműködési helyzeteket.  Az asszertív készségek és a visszajelzés gyakorlásán túl olyan kommunikációs modellek, mint a Tranzakcióanalízis és az Erőszakmentes kommunikáció. Az együttműködés terén annak feltételeinek tudatosításán és a helyzetek pontosabb értelmezésén volt a fő fókusz.

Schott Hungary Kft.
Gyógyszeripar

Frissen kinevezett vezető támogatása, felkészítése a vezető pozíció első időszakára.  A hat fő témára bontott folyamat egyfajta tematizált coaching formájában zajlott, ahol a vezető rendszerszemléletű alapokon nyugvó, strukturált, az ő adott személyes vezetői helyzetére fókuszáló kérdésekre reflektált. Mindez nagyban segítette a vezetőt a kezdeti magabiztosság, a munkaképesség és a hatékonyság minél gyorsabb elérésében, hiszen konkrét kérdésekre találta meg a saját válaszait. A program főbb témái a szerepazonosság, a saját vezetői értékek azonosítása,  a felelősségek és hatáskörök értelmezése, az első hetek operatív feladatai, az előd szerepének értelmezése, a vele történő tudásátadás, a felettessel való együttműködés, az elvárások rendszere, a csapat és az egyes munkatársak megismerése, kompetenciák feltérképezése, a főbb folyamatok és feladatok, lehetséges strukturális változások azonosítása. Ezeken túl a vezető számos vezetői eszközt is megismert, amelyek kipróbálására és a tapasztalataira reflektálni tudott.

BorsodChem Zrt.
Vegyipar

Két célcsoport fejlesztésében vettünk-veszünk részt. Az egyik egy hosszútávú, strukturált készségfejlesztési folyamat a tehetségprogram „expert” célcsoportja számára. A modulárisan felépített képzési folyamatban az egyes, a szakértői szerepben releváns és fontos készségek elsajátítása és gyakorlása van a fókuszban. Az elméleti háttéranyagok átadását és a témához tartozó gyakorlati feladatok követését egy online tanulástámogató platform használatával támogatjuk. A tudás integrációját segítik a tréningeket követő csoportos coaching alkalmak.

A másik folyamat szintén a talent program keretein belül a művezetők képzése. A 4 alkalmas, több csoportban zajló tréningsorozat célja a vezetői szerepre való felkészítés és a vezetői kompetenciák fejlesztése. 

Szilvási Építő Kft.
Építőipar

Aktuális helyzet feltárása, illetve annak visszajelzése, a kiinduló állapot pontos megértése, közös értelmezése. A vizsgálat fókuszában lévő főbb témák: szervezeti struktúra, célok, fő tevékenységek és folyamatok, együttműködés, kommunikáció, vezetés.

A már meglévő folyamatok vizsgálata, optimalizálása, illetve szükség szerint új folyamatok / mérőszámok kialakítása és bevezetése, melyek az üzleti célok megvalósulását rugalmasan, transzparensen és hatékonyan támogatják, és biztosítják a megfelelő információáramlást.

Munkavállalói értékelési rendszerek kialakítása: Visszajelzési, teljesítményértékelési rendszer létrehozása, ennek kitalálása, megalkotása a szervezet munkatársainak bevonásával.

Total-Gép Kft.
Gépipar

Szervezeti és működésfejlesztő program, melynek fő célja az aktuális működés erősségeinek és nehézégeinek feltárása a teljes szervezetre kiterjedő helyzetkép készítésével. A helyzetkép ismeretében közös lépések és célok kijelölése, valamint ezek konkrét akciótervvé formálása.

Vezetői és menedzsment tanácsadás és fejlesztés – vezetői készségfejlesztés, kommunikációs és önismereti program.

Jura-Plussz Kft.
Gépipar

Vezetői és menedzsment tanácsadás és fejlesztés

A működés erősségeinek és nehézségeinek feltárása a teljes szervezetre kiterjedő helyzetkép elkészítése – A helyzetkép alapján közös lépések, célok kijelölése, akciótervek készítése. Szakértőbő vezető c. program – A középvezetői réteg számára vezetői szerepüknek tudatosítása.

Képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése – önismereti műhelymunka, asszertív kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés, csoportos problémamegoldás

SK Battery Manufacturing Kft.
Autóipar

Frissen kinevezett műszakvezetők vezetői készségeinek fejlesztése, gyakorlatias, azonnal bevethető tudás megszerzése. A program megalapozását az önismeret fejlesztése adja, DISC személyiségtipológia alapján. A kérdőíves felmérés és annak kiértékelése online formában történt, a modell megismertetése a résztvevőkkel, személyes elemzés értelmezése pedig csoportos találkozó keretében. Erre építve négy tréningmodulon belül vezetői készségfejlesztés valósult meg a következő témákra fókuszálva: Alapok és egymás jobb megértése, ezen belül a vezetői identitás és hitelesség elemeinek és forrásainak feltérképezése, szakértőből vezetővé válás, vezetői sikerkritériumok, egyéni erőforrások, elvárások rendszerének átgondolása és beépítése a mindennapi működésükbe. Hatékony vezetői kommunikáció, ezen belül asszertivitás, vezetői kommunikációs helyzetek, egyéni kiállás, figyelem megszerzése és megtartása. Csapat és bizalom, ezen belül csoportdinamika, a csoportfejlődés segítése vezetőként, a motivált és együttműködő csapat, normák kialakítása, konfliktusok a csoportban. Alapvető vezetői eszközök- ezen belül teljesítmény menedzselésének folyamata, visszajelzés, delegálás.

B+N Referencia Zrt.
Karbantartás

DISC profilozás és visszajelzés. A folyamatban lévő integráció megkönnyítése, a minél jobb megismerés, a könnyebb beilleszkedés, és hogy mindenki megtalálja a helyét az új szervezetben.

Munkatársi elégedettség felmérés elvégzése. Annak visszajelzése a felsővezetés részére, illetve legörgetése az igazgatóságok szintjére.

Vezetői mediáció

TMX Mobile Solutions
Informatika

Budaörs

A cég vezetése arról határozott, hogy a szervezetben dolgozó felső és közép vezetők számára egy 360 fokos felmérést valósít meg, hogy a vezetőknek szóló visszajelzéseken túl, a fejlesztési irányokat is pontosabban be tudják határolni. Az együttműködésünk során közösen dolgoztuk ki a felmérés menetét, az értékelők és értékeltek meghatározását és tájékoztatását, továbbá az értékelés fő dimenzióit, illetve a végső kérdőív testre szabását.

Az eredmények visszajelzése az érintetteknek egy 1-1,5 órás fejlesztő (coaching típusú) beszélgetésben történt meg a tanácsadóink által. Ezt még követte egy olyan ún. háromszög beszélgetés, amiben az értékelt, az értékelt vezetője és a HR képviselője vettek részt. Ennek lebonyolításához szakmai háttértámogatást nyújtottunk.

Konzultációs lehetőség