Akikre büszkék vagyunk,
hogy dolgozhattunk velük

Schott Hungary Kft.
Gyógyszeripar

Frissen kinevezett vezető támogatása, felkészítése a vezető pozíció első időszakára.  A hat fő témára bontott folyamat egyfajta tematizált coaching formájában zajlott, ahol a vezető rendszerszemléletű alapokon nyugvó, strukturált, az ő adott személyes vezetői helyzetére fókuszáló kérdésekre reflektált. Mindez nagyban segítette a vezetőt a kezdeti magabiztosság, a munkaképesség és a hatékonyság minél gyorsabb elérésében, hiszen konkrét kérdésekre találta meg a saját válaszait. A program főbb témái a szerepazonosság, a saját vezetői értékek azonosítása,  a felelősségek és hatáskörök értelmezése, az első hetek operatív feladatai, az előd szerepének értelmezése, a vele történő tudásátadás, a felettessel való együttműködés, az elvárások rendszere, a csapat és az egyes munkatársak megismerése, kompetenciák feltérképezése, a főbb folyamatok és feladatok, lehetséges strukturális változások azonosítása. Ezeken túl a vezető számos vezetői eszközt is megismert, amelyek kipróbálására és a tapasztalataira reflektálni tudott.

BorsodChem Zrt.
Vegyipar

Két célcsoport fejlesztésében vettünk-veszünk részt. Az egyik egy hosszútávú, strukturált készségfejlesztési folyamat a tehetségprogram „expert” célcsoportja számára. A modulárisan felépített képzési folyamatban az egyes, a szakértői szerepben releváns és fontos készségek elsajátítása és gyakorlása van a fókuszban. Az elméleti háttéranyagok átadását és a témához tartozó gyakorlati feladatok követését egy online tanulástámogató platform használatával támogatjuk. A tudás integrációját segítik a tréningeket követő csoportos coaching alkalmak.

A másik folyamat szintén a talent program keretein belül a művezetők képzése. A 4 alkalmas, több csoportban zajló tréningsorozat célja a vezetői szerepre való felkészítés és a vezetői kompetenciák fejlesztése. 

Szilvási Építő Kft.
Építőipar

Aktuális helyzet feltárása, illetve annak visszajelzése, a kiinduló állapot pontos megértése, közös értelmezése. A vizsgálat fókuszában lévő főbb témák: szervezeti struktúra, célok, fő tevékenységek és folyamatok, együttműködés, kommunikáció, vezetés.

A már meglévő folyamatok vizsgálata, optimalizálása, illetve szükség szerint új folyamatok / mérőszámok kialakítása és bevezetése, melyek az üzleti célok megvalósulását rugalmasan, transzparensen és hatékonyan támogatják, és biztosítják a megfelelő információáramlást.

Munkavállalói értékelési rendszerek kialakítása: Visszajelzési, teljesítményértékelési rendszer létrehozása, ennek kitalálása, megalkotása a szervezet munkatársainak bevonásával.

Total-Gép Kft.
Gépipar

Szervezeti és működésfejlesztő program, melynek fő célja az aktuális működés erősségeinek és nehézégeinek feltárása a teljes szervezetre kiterjedő helyzetkép készítésével. A helyzetkép ismeretében közös lépések és célok kijelölése, valamint ezek konkrét akciótervvé formálása.

Vezetői és menedzsment tanácsadás és fejlesztés – vezetői készségfejlesztés, kommunikációs és önismereti program.

Jura-Plussz Kft.
Gépipar

Vezetői és menedzsment tanácsadás és fejlesztés

A működés erősségeinek és nehézségeinek feltárása a teljes szervezetre kiterjedő helyzetkép elkészítése – A helyzetkép alapján közös lépések, célok kijelölése, akciótervek készítése. Szakértőbő vezető c. program – A középvezetői réteg számára vezetői szerepüknek tudatosítása.

Képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése – önismereti műhelymunka, asszertív kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés, csoportos problémamegoldás

SK Battery Manufacturing Kft.
Autóipar

Frissen kinevezett műszakvezetők vezetői készségeinek fejlesztése, gyakorlatias, azonnal bevethető tudás megszerzése. A program megalapozását az önismeret fejlesztése adja, DISC személyiségtipológia alapján. A kérdőíves felmérés és annak kiértékelése online formában történt, a modell megismertetése a résztvevőkkel, személyes elemzés értelmezése pedig csoportos találkozó keretében. Erre építve négy tréningmodulon belül vezetői készségfejlesztés valósult meg a következő témákra fókuszálva: Alapok és egymás jobb megértése, ezen belül a vezetői identitás és hitelesség elemeinek és forrásainak feltérképezése, szakértőből vezetővé válás, vezetői sikerkritériumok, egyéni erőforrások, elvárások rendszerének átgondolása és beépítése a mindennapi működésükbe. Hatékony vezetői kommunikáció, ezen belül asszertivitás, vezetői kommunikációs helyzetek, egyéni kiállás, figyelem megszerzése és megtartása. Csapat és bizalom, ezen belül csoportdinamika, a csoportfejlődés segítése vezetőként, a motivált és együttműködő csapat, normák kialakítása, konfliktusok a csoportban. Alapvető vezetői eszközök- ezen belül teljesítmény menedzselésének folyamata, visszajelzés, delegálás.

B+N Referencia Zrt.
Karbantartás

DISC profilozás és visszajelzés. A folyamatban lévő integráció megkönnyítése, a minél jobb megismerés, a könnyebb beilleszkedés, és hogy mindenki megtalálja a helyét az új szervezetben.

Munkatársi elégedettség felmérés elvégzése. Annak visszajelzése a felsővezetés részére, illetve legörgetése az igazgatóságok szintjére.

Vezetői mediáció

TMX Mobile Solutions
Informatika

Budaörs

A cég vezetése arról határozott, hogy a szervezetben dolgozó felső és közép vezetők számára egy 360 fokos felmérést valósít meg, hogy a vezetőknek szóló visszajelzéseken túl, a fejlesztési irányokat is pontosabban be tudják határolni. Az együttműködésünk során közösen dolgoztuk ki a felmérés menetét, az értékelők és értékeltek meghatározását és tájékoztatását, továbbá az értékelés fő dimenzióit, illetve a végső kérdőív testre szabását.

Az eredmények visszajelzése az érintetteknek egy 1-1,5 órás fejlesztő (coaching típusú) beszélgetésben történt meg a tanácsadóink által. Ezt még követte egy olyan ún. háromszög beszélgetés, amiben az értékelt, az értékelt vezetője és a HR képviselője vettek részt. Ennek lebonyolításához szakmai háttértámogatást nyújtottunk.

Wizzair
Közlekedés, szállítás

Budapest

Készségfejlesztő programok a szervezet munkatársai számára. Többek között:

  • Train the trainer program a szervezet belső trénerei számára: Információ átadás hatékony módszereinek és a felnőtt tanulás sajátosságainak feldolgozása. Saját előadói stílus jobb megismerése, erősségek és fejlesztendő területek azonosítása, valamint erre épülő fejlődési terv.
  • Befolyásolási, kommunikációs, prezentációs készségek fejlesztése: Befolyásolás készségei és feltételei, interperszonális kommunikáció alapjai, észlelés és értelmezés szűrői és az erre épülő viselkedés. Kommunikációs stílusok, és a különböző stílusú partnerek befolyásolásának alapjai. Ötleteink eldásának/elődásának módszertana.
  • Személyes hatékonyság, időgazdálkodás: Az időhöz való viszonyunk és a stressz összefüggései. Hogyan hat az egyik a másikra, hogyan tudjuk kezelni a stresszt és hatékonyan bánni az időnkkel? Prioritások kezelése, módszerek és eszközök megismerése, továbbá betekintés a mai kor digitális alkalmazásaiba, érdekes módszereibe (pl. Getting Thins Done).
MOL Magyarország
Olaj- és gázipar

Budapest, Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg

A MOL teljes szervezeti és kulturális átalakítását célzó több éves komplex transzformációs folyamat részeként: kultúraváltási projekt vezetése (felsővezetői és divizionális vezetői workshopok; vezetői készségfejlesztő tréningek; működésfejlesztő wsh-ok), tanácsadás és részvétel a Transzformációs team munkájában, vezetői készségfejlesztő programok, belső facilitátorképzés, változásmenedzsment képzés a „Change Agentek” számára, executive coaching a felsővezetés számára.

A MOL Finomítás részére az Egészséges Szervezet Modellen alapuló helyzetfeltárás és fejlesztési folyamat. A majd 4 éves folyamat során szervezeti jövőkép kialakítása, annak véglegesítése és legörgetése a szervezetben. Több alkalommal nagycsoportos módszertannal. Az új kultúra megszilárdítását erősítő programok felső- és középvezetők, illetve műszakvezetők részére, továbbá a belső működést fejlesztő programok a különböző szervezeti egységeknek.

"1999-ben találkoztam először egy Jövőkép építő workshopon a Concordia csapatával. Ez volt az a workshop, ami elindított egy folyamatot, amely során egy nagy, elkényelmesedett magyar szocialista vállalat alakult át versenyképes, dinamikusan fejlődő, sikeres nemzetközi vállalattá.
2001-ben már, mint az egyik főszereplője lehettem részese a következő történelmi workshopoknak. A „Hogyan csökkentsük le készleteinket 700 ezer tonnára”, ma már legendássá vált, mert szintén mérföldkőnek számít a kőolaj-feldolgozás és értékesítés területén a teljes vállalati optimumot megvalósító szervezeti működés kialakításában.
2008-ban pedig már felső vezetőként nem volt kérdés, hogy amikor egy több ezer fős szervezet átalakításáról, mondernizálásáról, jövőképének megfogalmazásáról döntöttünk, hogy ezt csak Lövey Imrével és a Concordia csapatával tudtuk elképzelni. És még ekkor is kaptunk újat. Az általuk kidolgozott Egészséges szervezet elmélet és a hozzá tartozó kérdőív óriási segítséget jelentett nemcsak abban, hogy lemértük hol is tart a szervezet, de abban is, hogy a kollégák jelentős része azonnal megértette a változás és változtatás szükségességét…
…sose akartak csak csinálni dolgokat, mindig meg akartak csinálni valamit…és ezt ma is profi módon teszik…"

Kelemen Béla

Finomítás igazgató

Sanmina Magyarország
Elektronika

Tatabánya

Az első számú vezetővel és a felső vezetői csapattal közösen folytatott munka alapján a teljes vállalati jövőkép megújítását, és annak legörgetését szolgáló fejlesztési folyamat támogatása. A közös helyzetértelmezés után a jövőkép meghatározása, és ahhoz kapcsolódóan több fejlesztési irány megvalósítása. Többek között:

  • Egyes szervezeti egységekre vonatkozó működésfejlesztő programok. Fókuszában: a hatékonyság növelése, a belső kommunikáció és együttműködés fejlesztése.
  • Vezetőképző programok a felső és közép vezetői csapatoknak, csoportoknak. Fókusz: a vezetői szerep elemeinek megismerése, megélése, a gyakorlatba való átültetése, továbbá a legfontosabb vezetői készségek és képességek fejlesztése.
  • A felső és közép vezetői csapattal közösen meghatározott értékek alapján a teljesítményértékelési rendszer finomhangolása, továbbá szakmai támogatás a működtetéséhez, illetve ehhez kapcsolódóan vezetők képzése is.
  • Általános készségfejlesztő programok az irodai dolgozók és sori vezetők számára.

Együttműködésünk a Concordia Kft.-vel már több mint 5 évre nyúlik vissza. Ezalatt az idő alatt számos programot valósítottunk meg közösen, több terület és dolgozói csoport fejlesztése érdekében. A programok önállóan is értéket nyújtanak, ugyanakkor plusz hozadék, hogy ezek – a Concordia rendszerszemléletű megközelítése miatt is – valamilyen módon mindig kapcsolódnak egymáshoz, egy szerves rendszert alkotnak, így is erősítve egymást.

A Concordia munkatársai mindig nagy figyelmet fordítanak arra, hogy feltárják a valós problémákat – jó értelemben véve nem elégszenek meg azzal, amit mi mondunk nekik – és azokhoz igazítva alkalmaznak eltérő eszközöket, módszereket, szabják testre a különböző működésfejlesztő programokat, tréningeket.

És ez a rugalmasság nem csak az előkészítésben, hanem a programok közben is jelen van munkájukban. Ha a csoport ritmusa úgy kívánja, akkor menet közben is változtatnak a tervezett meneten, továbbra is fókuszban tartva a legfontosabb célokat. Jó egy ilyen profi csapattal együttműködni!

Pallag Gábor

HR igazgató

Baker&Hughes
Olaj- és gázipar

Budapest, Fót

Az együttműködésünk során számos különböző készségfejlesztő tréninget valósítottunk meg a Baker Hughes munkatársai számára, mind a budapesti, mind a fóti telephelyen. Ezek a programok egyrészt a vezetők fejlesztését célozták meg, másrészt a munkatársi csoportok számára is nyújtottak képzéseket különböző témákban (pl.: kommunikáció, prezentáció, EQ, DISC, stresszkezelés, változások kezelése, reziliencia).

A Concordia Kft.-vel való közös munkánk során nagyfokú rugalmasságot tapasztalunk minden esetben és minden téren. Igaz ez arra, ha a tréningnaptárunk időbeosztását kell összeraknunk, és akkor is, ha egy tréning tematikáját kell összeállítani. Nem kész, vegrehajtandó terveket várnak, hanem velünk közösen, kooperatív módon alakítják ki a nekünk szánt tréningeket, így ezek a lehető legjobban szolgálják a célcsoportok igényeit.

A ránk szabott megoldásokban akkor is nagy segítséget kapunk, ha nincs éppen konkrét elképzelésünk a fejlesztést illetően. A Concordia Kft. felkészült tanácsadói, trénerei mindig tudnak nekünk jó ötletekkel szolgálni, amiből aztán érdekes és tartalmas programok születnek. Nagyon erős náluk a vevői fókusz. Öröm velük együtt dolgozni!

Mag Mónika

HR vezető

Konzultációs lehetőség