A megtartó VEZETŐ

A vezetés nem más, mint célok elérése mások által, egy olyan szervezetben, ahol a szervezeti hatékonyság és az emberhez méltó munkahely igényei összhangban vannak. Ehhez a vezetőnek befolyásolnia kell mások viselkedését, amiben a legfontosabb vezetői eszköze saját maga, hiszen a kommunikációján keresztül gyakorolhat hatást másokra. Ezért képzéseink a vezető személyes hatékonyságának és hatásosságának fejlesztésére irányulnak, az egyén ismereteinek és elsősorban készségeinek, valamint attitűdjének fejlesztésén keresztül.

A vezetőknek a megtartásban is kulcsszerepük van. Ahogy mondani szokták, emberek szervezetekhez csatlakoznak, és vezetők miatt távoznak.

Mikor érdemes ezen a területen fejleszteni?

  • Ha frissen neveztünk ki vezetőket, akinek még erősebb a szakmai identitásuk, mint a vezetői.
  • Ha elakadása van a vezetőknek, vagy a vezetők egy csoportjának.
  • Ha szeretnénk egy utánpótlás csapatot fejleszteni.
  • Ha szeretnénk már tapasztalatokkal rendelkező vezetőket fejleszteni.
  • Ha szeretnénk kiválasztani a megfelelő személyt (vezetőt), a megfelelő helyre.
  • Ha elégedetlenség van a szervezeten belül egy vezetővel, vagy vezetők egy csoportjával. 

Fejlesztési megoldások

A vezető első 100 napja

„Valahogy majd csak belerázódni” a vezetésbe idő, pénz és a lehetséges kockázatok szempontjából sem biztos, hogy a legjobb megoldás. „A vezető első 100 napja” programunk szisztematikusan készíti fel a vezetőt az új helyzetben való helytállásra, akár kezdőként, akár már tapasztalt, de új pozícióba kerülő vezetőként. Hogyan? Általános elméletek, modellek helyett egy praktikus sorvezetőt kínálunk a vezető személyes helyzetére fókuszáló kérdéssorokkal, feladatokkal és tippekkel.

Kapcsolódó tudásanyag Megnézem


Egyéni coaching

Cél- és eredményorientált folyamat, amely során az ügyfelek új gondolkodási és viselkedési módok kialakításával a korábbinál hatékonyabban valósítják meg vállalati és személyes céljaikat, miközben változnak, tanulnak, fejlődnek. Ahogy mesterünk mondta gyakran: Az a feladatunk, hogy minél több megvalósítható választási lehetőséget adjunk. A coaching egy hosszabb távú ügyféltámogató folyamat, amely során azokon a szellemi és érzelmi blokkokon dolgoznak, melyek az aktív változás útjában állnak.

Kapcsolódó tudásanyag Megnézem


Csoportos Coaching 

Az egyének fejlesztése csoportos helyzetben, a csoporttagok és a coach közreműködésével, a coaching és a tréningek változatos módszereivel. Alkalmazható egyéni coaching helyett, ha többen küzdenek hasonló helyzettel; bizonyos, jól meghatározható kompetenciák fejlesztésére, tréningeken tanultak alkalmazásának elmélyítésére, továbbfejlesztésre (projektek vezetése, változáskezelés esetén, frissen kinevezett vezetőknél stb.).  A tematikus csoportok mellett jellemző az is, hogy változó problémákkal, egyéni elakadásokkal is foglalkozik a csoport. A találkozások témáit ilyenkor a résztvevők határozzák meg, s visszajelzésekkel, ötletekkel segítik egymást a személyes témákban.

Kapcsolódó tudásanyag Megnézem


360 fokos felmérés 

A 360 fokos felmérés a személyes fejlődést, tudatos fejlesztést megalapozó módszer, amelynek segítségével a felmérés alanya minél több, lehetőleg minden irányból (felettes, vele egy szinten dolgozók, beosztottak stb.) visszajelzést kap a működésére, viselkedésére, felkészültségére. 
A felmérés eredménye kiváló bemenet lehet a teljesítménymenedzsmenthez, vezetői és utánpótlás fejlesztési folyamatokhoz, kiválasztási vagy előléptetési folyamathoz. A felméréshez minden esetben egy szakember által vezetett, visszajelző coaching beszélgetés is tartozik. 

Kapcsolódó tudásanyag Megnézem


AC és DC 

Fejlesztéshez vagy kiválasztáshoz (külső és belső egyaránt) használt módszer, amely során a résztvevőket előre közösen meghatározott szempontok és kompetenciák mentén értékelik az AC-t vagy DC-t vezető munkatársak. A szóbeli visszajelzések mellett a résztvevők konkrét, számszerű értékeléseket is kapnak a különböző kompetenciák, viselkedések mentén. Így a résztvevők képet kapnak arról, hogy miként látták a teljesítményüket kívülről. 
Ez az eszköz is kiválóan alkalmas későbbi fejlesztési folyamatok (utánpótlás- és vezetőfejlesztés) megalapozására. 

Kapcsolódó tudásanyag Megnézem


Vezetői készségfejlesztő programok / folyamatok 

A jelenlegi, fokozott elvárásoknak és kihívásoknak megfelelni képes vezetők sikerének záloga a vezetés mint szakma professzionális elsajátítása. Képzéseink a vezetők személyes hatékonyságának fejlesztésére irányulnak ismereteik, készségeik, valamint attitűdjük fejlesztésén keresztül. 
Minden esetben törekszünk arra, hogy egy fejlesztési folyamatot állítsunk össze közösen a Megrendelővel, ahol a tréningeket kiegészítik egyéb fejlesztési elemek is (pl.: egyéni vagy csoportos coaching, on-the-job projektek, játékosított utókövetés stb.)

Kapcsolódó tudásanyag Megnézem


Utánpótlás csapatok képzése 

Módszereit tekintve a vezetői készségfejlesztéshez hasonló, azaz egy összetett, több képzési elemet ötvöző fejlesztési folyamaton keresztül fejlesztjük a jövő szakértőit és vezetőit. Fókuszban a saját szerepek tudatosítása (kiemelt szakértői szerep, vezetői szerep), az önismeret, az önfejlesztés és persze legalapvetőbb készségek fejlesztése, ami az előrejutást segítik. 

Kapcsolódó tudásanyag Megnézem


Érdekel ez a terület