BM Heros
Autóipar

Budapest

A szervezet támogatása abban, hogy a valós piaci viszonyokra jól reagálni képes, új szervezetet hozzon létre. Ezen szervezetfejlesztési folyamat keretében a menedzsmenttel indított, majd az egész szervezet bevonásával véglegesített (100+ fős műhelymunka) inspiráló jövőkép kialakítása. Majd a jövőképnek a megosztása, illetve a mindennapi életre történő „lefordítása” a munkatársak bevonásával. Továbbá a belső működést segítő – olyan témákat, mint a kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés-fejlesztés feldolgozó – vezetői és szervezeti műhelymunkák.

A BM HEROS Zrt. szervezeti kultúrájának és szervezetének fejlesztése, valamint a jövőkép alkotás érdekében vette igénybe a Concordia Szervezet-és Vezetésfejlesztési Kft. szolgáltatását.
A program sikerességét nagy mértékben elősegítette, hogy a nagycsoportos műhelymunka megtervezése és előkészítése a társaság felsővezetésének bevonásával történt, így a BM HEROS Zrt. szervezeti és működési sajátosságai érvényre juthattak, segítve ezzel a program hatékonyságát.
A szociális készség és attitűd fejlesztési feladatok maradandó élményt nyújtottak a résztvevőknek, ezzel jelentősen hozzájárulva mind az egyéni, mind a szervezeti értékteremtéshez.
Kollégáink is megerősítették, hogy a tréningnek a résztvevők aktív bevonásával, ugyanakkor kötetlen formában történő levezetése a trénerek magas színvonalú szakmai tudásáról tanúskodott.