Mátrix menedzsment folyamat

Mátrix menedzsment folyamat

A mátrix lehet egy háló, mely foglyul ejt, vagy lehetőségek hálózata, mely segít a terveid megvalósításában – mindez csak szemlélet és kompetenciák kérdése.

Ajánljuk

 • Azoknak a szervezeteknek, amelyek már részben vagy egészben mátrix rendszerben dolgoznak, és szeretnék a működésüket továbbfejleszteni.
 • Azoknak a szervezeteknek, amelyek a jövőben állnak át projektszerű, ill. mátrix működési módra.

A mátrix menedzsment folyamatról részletesen

A szervezetek komplexitásának növekedésével szinte nem maradt olyan szervezet, ahol ne lennének fellelhetők a mátrix működési mód elemei. A napi operatív működés mellett a munkatársak egy része projekteken is dolgozik? Akkor két eltérő, de egyformán fontos célrendszernek kell megfelelniük. A hierarchikus szervezeti tagozódás mellett szakmai kompetencia központok is működnek? Akkor a teljesítményüket két, valamelyest eltérő szempont szerint értékelik. Ezek a mindennapos példák a mátrix jellegű működési módra utalnak, még akkor is, ha a szervezeti modell „hivatalosan” nem mátrix.

Manapság sok szervezet döntött úgy, illetve tervezi, hogy működését mátrix alapra helyezi. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy két egyformán erős szempontrendszer egyidejű szem előtt tartásával kell a napi szintű válaszokat megtalálni.

A leggyakoribb példák:
 • kompetencia központok és termékfejlesztési projektek,
 • országok és kategóriák,
 • funkcionális egységek és régiók.

Amennyiben a mátrix jól működik, akkor a korábbi egyszempontú döntéshozatalt felválthatja egy jól működő, többszempontú döntési mechanizmus, és az ilyen feltételek mellett kibontakozó konstruktív viták végül jobb megoldásokat eredményezhetnek. Mindez egyszerűnek hangzik, de hogyan lehet elérni, hogy vitáink ne romboljanak, a konfliktusok előre vigyenek, ne pedig hátráltassanak?

A mátrixot is a benne dolgozó munkatársak működtetik, így sok múlik azon, hogy felismerik-e a sikertényezőket, és birtokában vannak-e a szükséges kompetenciáknak.

Mátrix készségfejlesztő programunk 7 kulcs tényezőre* építi fel a sikeres mátrix működést:
1. Építs kapcsolatokat!

A mátrixban a kapcsolat olyan, mint a falban a habarcs: kevésnek tűnik, de az tartja össze a szerkezetet. Ha sok szempontot kell érvényre juttatni a döntés során, akkor elengedhetetlen, hogy könnyen el tudjak jutni a különböző szempontokat megszemélyesítő személyekhez.

2. Egyeztesd a célrendszereket!

A mátrix alapvető célja, hogy egy egyszempontú megközelítés helyett mindig több szempont egyidejű érvényre jutását segítse. Ez viszont csak akkor működik, ha a célokat egyeztettük, megértettük, hogy hol támogatják egymást, hol mennek szembe egymással, és az egyeztetési folyamat során megtaláljuk az egyensúlyi helyzetet.

3. Tisztázd a szerepeket!

Amiben a mátrix más, mint a hagyományos szervezetek, az az, hogy nemcsak azt kell tisztázni, hogy MIT érek, hanem azt is, HOGYAN és KIVEL.

4. Dönts, amikor kell!

Amennyiben tisztázottak a szerepek, akkor világos az is, hogy ki(k) jogosult(ak) bizonyos döntések meghozatalára. A kihívás nem az lesz, hogy jó döntést hozzunk (azt a sok nézőpont mérlegelése biztosítja), hanem az, hogy megfelelő időben hozzunk döntést.

5. Növeld a befolyásoló képességed!

Mátrix szervezetben a felelősségünk és hatásunk általában nagyobb, mint a formális „hatalmunk”. Ha pedig a hierarchia biztosította „erővel” nem élhetünk, akkor fokozottan előtérbe kerül a befolyásolási képességünk.

6. Kommunikálj feltételezések nélkül!

Egy mátrix szervezetben folyamatos információözönnek vagyunk kitéve, gyakran távoli lokációjú és más kultúrájú kollégákkal kell hatékonyan megértetni magunkat. A kommunikáció során kialakított feltételezéseink (kinek mit kell tudni, kinek mi a szándéka, stb.) gyakran visszafelé sülnek el, és csökkentik a bizalmat, a hitelességet.

7. Tedd hatékonnyá az értekezleteidet!

A leggyakoribb panasz, amit a mátrix működésről hallunk: „Ó, azok a végeérhetetlen értekezletek…”. De ez nem a mátrix szükségszerű velejárója. Tegyük értekezleteinket értékessé, és ez kihat a többi tényezőre is, ill. fordítva. És ha értékessé tettük, utána gondolkodhatunk azon, hogyan tegyük hatékonnyá.

*Susan Z. Finerty: Master the Matrix c. könyve alapján

Megközelítésünk szerint ugyanakkor a mátrix menedzsment folyamat, nem csupán egy szervezeti séma kialakítása.

A mátrix átszövi a szervezetet. Ha csak részben jellemzi is a működést, hatásában, összefüggéseiben szerteágazó módon jelenik meg a szervezet életében. Ezért áthatóbb változást, hosszú távon stabilabb mátrix működési módot lehet kialakítani, ha azt a teljes szervezeti működés kontextusában fejlesztjük – így nemcsak lokális problémákat, hiányosságokat kezelünk, hanem összhangba hozzuk az Önök szervezetének kultúrájával, értékrendjével, jövőképével, valamint a szervezeti folyamatokkal is.

Igény szerint mátrix rendszer- és folyamatkoncepciónkkal, programjainkkal is rugalmasan tudunk csatlakozni az aktuális szervezeti igényekhez.

Várható eredmények
 • Megalapozott, stabil mátrix működésmód, élhető környezet a szervezet egészében.
 • Kompetens, felkészült munkatársak, akik élnek a mátrix nyújtotta lehetőségekkel.
 • A miért és hogyan megértése, a mátrix ellenfélből eszközzé válik.
 • Célok proaktív egyeztetése, a felelősség tologatása helyett.
 • Érdemi döntések, a végeláthatatlan egyeztetések helyett.
 • Szereptisztázás, mely megkönnyíti a napi munkát.
 • A munkatársak nem hagyják el a sikeres csapatot.
További kapcsolódó témák és szolgáltatások:

Kereszt-funkcionális programok
Együttműködés fejlesztéseTetszett a cikk? Oszd meg ismerőseiddel: