Akikre büszkék vagyunk,
hogy dolgozhattunk velük

Mercedes-Benz
Autóipar

Budapest, Kecskemét

A több éves együttműködés során a kecskeméti szervezetet több ponton is segítettük, támogattuk. Részt vettük a munkatársaknak szóló különböző készségfejlesztő programok (pl.: hatékony megbeszélések levezetése, hatékony prezentáció) kidolgozásában, levezetésében és azok utókövetésében is.

A készségfejlesztő programok mellett a HR csapat működésének a fejlesztésében is részt vettünk, ahol a frissen létrejövő új gyáregység csapatának a munkáját segítettük. Itt a csapaton belüli kommunikáció, együttműködés volt fókuszban, kiegészítve a csapat építésével.

 

Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
Közlekedés, szállítás

Budapest

A szervezet működésének már korábban is része volt a rendszeres teljesítményértékelés, ugyanakkor a vezetés szerette volna ezt továbbfejleszteni, javítani. Ennek érdekében az együttműködésünk során feltérképezésre került a jelenlegi gyakorlat, majd a helyzetkép tanulságai alapján azonosításra kerültek a főbb célok, hogy mi és hogyan legyen része a teljesítményértékelési folyamatnak. Ezt egy olyan közös munka követte a tanácsadók és a vezetők részvételével, amelynek keretében a tanácsadók szakmai iránymutatásai és javaslatai alapján, illetve a vezetők „helyismerete” és döntései alapján összeállításra került egy értékelési folyamat. Ez kiterjedt a kommunikációra, a lépésekre, az értékelés mikéntjére, beszélgetések tartalmára és a folyamat dokumentálására is. Az anyag véglegesítése és annak a gyakorlatba való átültetésének a lépései is egy közös gondolkodás, workshop keretében történtek meg.

MVM Group
Energia és közmű

Budapest

A több évre visszanyúló együttműködés „gerincét” a vezetők személyes, egyéni fejlesztése, a coaching képezi. A folyamatok során az egyéni kihívások, fejlődési célok vannak a fókuszban, a coacholt igényeihez, lehetőségeihez, tempójához igazítva. Ezen alkalmak során konkrét helyzetek, kérdések feldolgozása történik meg, mégpedig saját megoldások megtalálásával. Adott esetben segítségül hívva valamilyen önismereti és/vagy vezetési modellt. A folyamat része az elején a célok közös kijelölése a fejlesztett vezető vezetőjének a bevonásával, illetve a folyamat végén egy hasonló ún. háromszög beszélgetésben az elért eredmények közös értékelése.

A coachingok mellett együtt működésünk során működésfejlesztő programokat is valósítottunk meg az egyes részlegek számára, amelyben az adott szervezeti egység aktuális kihívásainak, kérdéseinek, esetleges problémáinak a feldolgozása történt meg.

Docler Holding
Informatika

Budapest

A több éven át tartó együttműködésben a teljes szervezet kultúralakítását célzó programokat valósítottunk meg. Ennek része volt egy helyzetfeltárás (mélyinterjúk és kérdőív), jövőkép alkotás a kibővített vezetői csapattal, annak megismertetése a szervezeti egységekkel működésfejlesztő, csapatépítő programok keretében. Az új működést támogató vezetői és általános készségfejlesztő programok.

Ezen projekt lezárulta után a belső működést fejlesztő programok a különböző szervezeti egységek számára, továbbá ügyfélkezelésre, illetve kommunikációra, konfliktuskezelésre fókuszáló programok.

GE Hungary
Elektronika

Budapest, Kisvárda

Egészen a 90-es évekre visszanyúló együttműködésünk során a GE több területén számtalan különböző programot tartottunk. A teljesség igénye nélkül néhány érdekes és jelentős program:

  • A GE „Katalizáló vezető” c. központi, komplex vezetésfejlesztési programjának hazai adaptálása és folyamatos továbbfejlesztése az újonnan kinevezett vezetők és középvezetők számára.
  • További GE központi vezetői készségfejlesztő programok: FOL (Foundation of Leadership), BELS (Building Essential Leadership Skills).
  • Vezetői csapatépítő és működésfejlesztő workshopok. Vezetői MBTI alapú csapatépítő tréningek.
  • Az FLDP (Female Leadership Development Program) és DEL (Leader as Developer) tréningek kidolgozása és megtartása. Ezeken belül az önismeret, befolyásolási készségek, konfliktuskezelés, interjútechnika, együttműködés, csapatépítés, a vezető, mint coach szerep fejlesztése.
  • Workshop facilitátor képzés.
  • Önirányító (autonóm) munkacsoportok kialakítása.

"A hosszú távú kapcsolat alapja a kölcsönös megértés, az állandó odafigyelés a másikra, és a folyamatos megújulás. A Concordia és Budapest Bank között ilyen kapcsolat működik 1997 óta. Fejlesztettünk közösen vezetőképző programokat, amelyeket a Concordia trénerei tartottak. Adaptáltunk külföldi tréningeket igazodva az anyavállalat, a General Electric igényeihez. A Concordia munkatársai tanácsadói szerepet vállaltak szervezetfejlesztési programjainkban, s így közvetlen közelről ismerkedhettek meg szervezeti kihívásainkkal és munkatársainkkal éles helyzetekben. Számíthatunk rájuk, számíthatnak ránk."

Vecsenyi János

Képzési és fejlesztési vezető

BM Heros
Autóipar

Budapest

A szervezet támogatása abban, hogy a valós piaci viszonyokra jól reagálni képes, új szervezetet hozzon létre. Ezen szervezetfejlesztési folyamat keretében a menedzsmenttel indított, majd az egész szervezet bevonásával véglegesített (100+ fős műhelymunka) inspiráló jövőkép kialakítása. Majd a jövőképnek a megosztása, illetve a mindennapi életre történő „lefordítása” a munkatársak bevonásával. Továbbá a belső működést segítő – olyan témákat, mint a kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés-fejlesztés feldolgozó – vezetői és szervezeti műhelymunkák.

A BM HEROS Zrt. szervezeti kultúrájának és szervezetének fejlesztése, valamint a jövőkép alkotás érdekében vette igénybe a Concordia Szervezet-és Vezetésfejlesztési Kft. szolgáltatását.
A program sikerességét nagy mértékben elősegítette, hogy a nagycsoportos műhelymunka megtervezése és előkészítése a társaság felsővezetésének bevonásával történt, így a BM HEROS Zrt. szervezeti és működési sajátosságai érvényre juthattak, segítve ezzel a program hatékonyságát.
A szociális készség és attitűd fejlesztési feladatok maradandó élményt nyújtottak a résztvevőknek, ezzel jelentősen hozzájárulva mind az egyéni, mind a szervezeti értékteremtéshez.
Kollégáink is megerősítették, hogy a tréningnek a résztvevők aktív bevonásával, ugyanakkor kötetlen formában történő levezetése a trénerek magas színvonalú szakmai tudásáról tanúskodott.

Rajnai Attila

vezérigazgató

Richter Gedeon
Gyógyszeripar

Budapest

Komplex helyzetfeltárás mélyinterjúk és kérdőívek segítségével, amely eredményére alapozva átfogó szervezetfejlesztési folyamat indult, amelynek fókuszában a eredményesebb, hatékonyabb szervezeti működés volt, továbbá az őszinte, nyílt kommunikáció, a bizalom erősítése, illetve az egységek közötti együttműködés fejlesztése.

Ezek mellett vezetői készségfejlesztő programok, „kommunikáció – meggyőzés” c. képzés, vezetői inspiráló előadások tartásában, és a belső karrierprogram támogatásában való részvétel.

KIFÜ
Informatika

Budapest

Az első számú vezetővel és a HR területért felelős munkatársakkal egy több lépcsős vezetői készségfejlesztő programsorozat kidolgozása. Ennek része volt az általános készségek fejlesztése, a vezetői szerephez tartozó készségek fejlesztése, illetve a belső működés, hatékonyság fejlesztése is.

Ezt a folyamatot tovább támogatta egy vezetői értékelés, amely egy korábbi belső értékelési rendszernek a továbbfejlesztése volt. Ennek már része volt az önértékelés, a vezető értékelése, illetve az egy szinten dolgozó munkatársak értékelése is (ún. 270 fokos értékelés).  Közreműködésünkkel valósult meg ennek előkészítése, lebonyolítása, illetve az eredmények visszajelzése is.

AUDI
Autóipar

Győr

A turbulens autóipari környezetben kiemelten fontos a változások kezelése, azoknak a megfelelő módon történő közvetítése, mederben tartása. Az Audi vezető munkatársai számára összeállított változáskezelés tréning ezekre a kihívásokra fókuszált. Kidolgozásában a HR munkatársai és a Concordia tanácsadói közösen vettek részt, és leginkább arra összpontosított, hogy egyénileg miként éljük meg a változást, mit tudunk tenni a bennünk lejátszódó folyamatokkal. Továbbá arra, hogy vezetőként miként lehet a változásokat közvetíteni a munkatársak felé, azokat irányítani.

A változáskezelés tréningen túl közreműködtünk még a belső működést fejlesztő programokban, amelyek az egyes szervezeti egységek vagy projekt csapatoknak segítettek a folyamataik, a kommunikációjuk, az együttműködésük finomításában.

Benteler Automotive
Autóipar

Mór

A többéves együttműködésünk egy utánpótlás program kidolgozásával és megvalósításával kezdődött. Ebbe beletartozott az alapok kidolgozása a felső vezetéssel, a kiválasztást segítő (Development Center) kialakítása. Majd a szervezeten belüli potenciális vezetők és szakértői utánpótlást biztosító munkatársak értékelése, a szükséges fejlesztési irányok finomhangolása annak alapján.

Az eredmények alapján a kb. 1,5 éves fejlesztési folyamat megtervezése (készségfejlesztő tréningek, group coachingok, egyéb projektek), egyes fázisainak összeállítása, az egyes programok előkészítése és azoknak a megvalósítása. A program nagy sikerére való tekintettel az első évfolyam után egy második is indult.

Ezen fejlesztésekkel párhuzamosan, ugyanakkor azoktól függetlenül sori vezetők kiválasztásában is közreműködtünk. Annak alapját ún. AC-k (Assessment Center) képezték, amelyeknek a kialakításában, az előkészítésében és megtartásában is részt vettünk.

A Concordia csapatával való együttműködésem közel 10 évvel ezelőtt kezdődött, és tart azóta is. Ez alatt az idő alatt kiváló munkát nyújtottak az ötletelési fázistól a kivitelezésig, együtt gondolkodva segítették a kollégáimat és engem a helyzethez mért ideális megoldás megtalálásában. Kollégáik személyében naprakész, magas szakmai színvonalon teljesítő, empatikus szakembereket ismerhettem meg, akik egyaránt törekedtek a megbízó és a kollégákkal való kiváló, határidőre történő, időnként kreatív megoldásokat igénylő együttműködésre. Néhányuknak szoros része volt az én személyes fejlődési irányom meghatározásában és elősegítésében is:-) Jó szívvel ajánlom őket legyen szó fejlesztési folyamatról, utánpótlás programról, csoportos coachingról vagy egyéb szervezeti jelenség kezeléséről, amihez szakmai útmutatásra van szükség.

Fenyvesi Klára

HR igazgató

Schréder – Experts in lightability
Elektronika

Pilisszentiván

Lean diagnózis, és annak eredményeként a gyártási folyamatot és az anyagkiszolgálást érintő fejlesztési projekt elindítása és támogatása. A Lean diagnózisra alapozva 20% volumen növekedést mutató termékcsalád gyártási hatékonyságának javítása.

Magyar Telekom
Távközlés, infokommunikáció

Budapest

Szervezet- és vezetésfejlesztésen alapuló kultúraváltási folyamat és együttműködés fejlesztő programok megtartása, a korábbi elődszervezetnél, a Matávnál. Interkulturális program a vegyes tulajdonból fakadó multikulturális felsővezetői csapat részére. Ezen időszakban az informatikai igazgatóság működésének a fejlesztése az Egészséges Szervezet Felmérés mentén.

Az újabb időkben egy belső projektszervezet kultúraváltási és szervezetfejlesztési folyamata. Cél volt a projekt hatékonyságának növelése a projektszervezet átalakításával, racionalizálásával, folyamatainak újragondolásával, a szervezeti kultúra megerősítésével valamint a projekt és a teljes szervezet együttműködésének javításával. Szoros együttműködésben a belső szervezetfejlesztési, projektvezetési és kommunikációs csapattal jövőkép alakítás, a projekt támogatásának erősítése stakeholder menedzsmenttel, belső együttműködés javítása, meeting-kultúra fejlesztése.

Konzultációs lehetőség