Akikre büszkék vagyunk,
hogy dolgozhattunk velük

MVM Group
Energia és közmű

Budapest

A több évre visszanyúló együttműködés „gerincét” a vezetők személyes, egyéni fejlesztése, a coaching képezi. A folyamatok során az egyéni kihívások, fejlődési célok vannak a fókuszban, a coacholt igényeihez, lehetőségeihez, tempójához igazítva. Ezen alkalmak során konkrét helyzetek, kérdések feldolgozása történik meg, mégpedig saját megoldások megtalálásával. Adott esetben segítségül hívva valamilyen önismereti és/vagy vezetési modellt. A folyamat része az elején a célok közös kijelölése a fejlesztett vezető vezetőjének a bevonásával, illetve a folyamat végén egy hasonló ún. háromszög beszélgetésben az elért eredmények közös értékelése.

A coachingok mellett együtt működésünk során működésfejlesztő programokat is valósítottunk meg az egyes részlegek számára, amelyben az adott szervezeti egység aktuális kihívásainak, kérdéseinek, esetleges problémáinak a feldolgozása történt meg.

Docler Holding
Informatika

Budapest

A több éven át tartó együttműködésben a teljes szervezet kultúralakítását célzó programokat valósítottunk meg. Ennek része volt egy helyzetfeltárás (mélyinterjúk és kérdőív), jövőkép alkotás a kibővített vezetői csapattal, annak megismertetése a szervezeti egységekkel működésfejlesztő, csapatépítő programok keretében. Az új működést támogató vezetői és általános készségfejlesztő programok.

Ezen projekt lezárulta után a belső működést fejlesztő programok a különböző szervezeti egységek számára, továbbá ügyfélkezelésre, illetve kommunikációra, konfliktuskezelésre fókuszáló programok.

GE Hungary
Elektronika

Budapest, Kisvárda

Egészen a 90-es évekre visszanyúló együttműködésünk során a GE több területén számtalan különböző programot tartottunk. A teljesség igénye nélkül néhány érdekes és jelentős program:

  • A GE „Katalizáló vezető” c. központi, komplex vezetésfejlesztési programjának hazai adaptálása és folyamatos továbbfejlesztése az újonnan kinevezett vezetők és középvezetők számára.
  • További GE központi vezetői készségfejlesztő programok: FOL (Foundation of Leadership), BELS (Building Essential Leadership Skills).
  • Vezetői csapatépítő és működésfejlesztő workshopok. Vezetői MBTI alapú csapatépítő tréningek.
  • Az FLDP (Female Leadership Development Program) és DEL (Leader as Developer) tréningek kidolgozása és megtartása. Ezeken belül az önismeret, befolyásolási készségek, konfliktuskezelés, interjútechnika, együttműködés, csapatépítés, a vezető, mint coach szerep fejlesztése.
  • Workshop facilitátor képzés.
  • Önirányító (autonóm) munkacsoportok kialakítása.

"A hosszú távú kapcsolat alapja a kölcsönös megértés, az állandó odafigyelés a másikra, és a folyamatos megújulás. A Concordia és Budapest Bank között ilyen kapcsolat működik 1997 óta. Fejlesztettünk közösen vezetőképző programokat, amelyeket a Concordia trénerei tartottak. Adaptáltunk külföldi tréningeket igazodva az anyavállalat, a General Electric igényeihez. A Concordia munkatársai tanácsadói szerepet vállaltak szervezetfejlesztési programjainkban, s így közvetlen közelről ismerkedhettek meg szervezeti kihívásainkkal és munkatársainkkal éles helyzetekben. Számíthatunk rájuk, számíthatnak ránk."

Vecsenyi János

Képzési és fejlesztési vezető

BM Heros
Autóipar

Budapest

A szervezet támogatása abban, hogy a valós piaci viszonyokra jól reagálni képes, új szervezetet hozzon létre. Ezen szervezetfejlesztési folyamat keretében a menedzsmenttel indított, majd az egész szervezet bevonásával véglegesített (100+ fős műhelymunka) inspiráló jövőkép kialakítása. Majd a jövőképnek a megosztása, illetve a mindennapi életre történő “lefordítása” a munkatársak bevonásával. Továbbá a belső működést segítő – olyan témákat, mint a kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés-fejlesztés feldolgozó – vezetői és szervezeti műhelymunkák.

A BM HEROS Zrt. szervezeti kultúrájának és szervezetének fejlesztése, valamint a jövőkép alkotás érdekében vette igénybe a Concordia Szervezet-és Vezetésfejlesztési Kft. szolgáltatását.
A program sikerességét nagy mértékben elősegítette, hogy a nagycsoportos műhelymunka megtervezése és előkészítése a társaság felsővezetésének bevonásával történt, így a BM HEROS Zrt. szervezeti és működési sajátosságai érvényre juthattak, segítve ezzel a program hatékonyságát.
A szociális készség és attitűd fejlesztési feladatok maradandó élményt nyújtottak a résztvevőknek, ezzel jelentősen hozzájárulva mind az egyéni, mind a szervezeti értékteremtéshez.
Kollégáink is megerősítették, hogy a tréningnek a résztvevők aktív bevonásával, ugyanakkor kötetlen formában történő levezetése a trénerek magas színvonalú szakmai tudásáról tanúskodott.

Rajnai Attila

vezérigazgató

Richter Gedeon
Gyógyszeripar

Budapest

Komplex helyzetfeltárás mélyinterjúk és kérdőívek segítségével, amely eredményére alapozva átfogó szervezetfejlesztési folyamat indult, amelynek fókuszában a eredményesebb, hatékonyabb szervezeti működés volt, továbbá az őszinte, nyílt kommunikáció, a bizalom erősítése, illetve az egységek közötti együttműködés fejlesztése.

Ezek mellett vezetői készségfejlesztő programok, “kommunikáció – meggyőzés” c. képzés, vezetői inspiráló előadások tartásában, és a belső karrierprogram támogatásában való részvétel.

KIFÜ
Informatika

Budapest

Az első számú vezetővel és a HR területért felelős munkatársakkal egy több lépcsős vezetői készségfejlesztő programsorozat kidolgozása. Ennek része volt az általános készségek fejlesztése, a vezetői szerephez tartozó készségek fejlesztése, illetve a belső működés, hatékonyság fejlesztése is.

Ezt a folyamatot tovább támogatta egy vezetői értékelés, amely egy korábbi belső értékelési rendszernek a továbbfejlesztése volt. Ennek már része volt az önértékelés, a vezető értékelése, illetve az egy szinten dolgozó munkatársak értékelése is (ún. 270 fokos értékelés).  Közreműködésünkkel valósult meg ennek előkészítése, lebonyolítása, illetve az eredmények visszajelzése is.

AUDI
Autóipar

Győr

A turbulens autóipari környezetben kiemelten fontos a változások kezelése, azoknak a megfelelő módon történő közvetítése, mederben tartása. Az Audi vezető munkatársai számára összeállított változáskezelés tréning ezekre a kihívásokra fókuszált. Kidolgozásában a HR munkatársai és a Concordia tanácsadói közösen vettek részt, és leginkább arra összpontosított, hogy egyénileg miként éljük meg a változást, mit tudunk tenni a bennünk lejátszódó folyamatokkal. Továbbá arra, hogy vezetőként miként lehet a változásokat közvetíteni a munkatársak felé, azokat irányítani.

A változáskezelés tréningen túl közreműködtünk még a belső működést fejlesztő programokban, amelyek az egyes szervezeti egységek vagy projekt csapatoknak segítettek a folyamataik, a kommunikációjuk, az együttműködésük finomításában.

Benteler Automotive
Autóipar

Mór

A többéves együttműködésünk egy utánpótlás program kidolgozásával és megvalósításával kezdődött. Ebbe beletartozott az alapok kidolgozása a felső vezetéssel, a kiválasztást segítő (Development Center) kialakítása. Majd a szervezeten belüli potenciális vezetők és szakértői utánpótlást biztosító munkatársak értékelése, a szükséges fejlesztési irányok finomhangolása annak alapján.

Az eredmények alapján a kb. 1,5 éves fejlesztési folyamat megtervezése (készségfejlesztő tréningek, group coachingok, egyéb projektek), egyes fázisainak összeállítása, az egyes programok előkészítése és azoknak a megvalósítása. A program nagy sikerére való tekintettel az első évfolyam után egy második is indult.

Ezen fejlesztésekkel párhuzamosan, ugyanakkor azoktól függetlenül sori vezetők kiválasztásában is közreműködtünk. Annak alapját ún. AC-k (Assessment Center) képezték, amelyeknek a kialakításában, az előkészítésében és megtartásában is részt vettünk.

A Concordia csapatával való együttműködésem közel 10 évvel ezelőtt kezdődött, és tart azóta is. Ez alatt az idő alatt kiváló munkát nyújtottak az ötletelési fázistól a kivitelezésig, együtt gondolkodva segítették a kollégáimat és engem a helyzethez mért ideális megoldás megtalálásában. Kollégáik személyében naprakész, magas szakmai színvonalon teljesítő, empatikus szakembereket ismerhettem meg, akik egyaránt törekedtek a megbízó és a kollégákkal való kiváló, határidőre történő, időnként kreatív megoldásokat igénylő együttműködésre. Néhányuknak szoros része volt az én személyes fejlődési irányom meghatározásában és elősegítésében is:-) Jó szívvel ajánlom őket legyen szó fejlesztési folyamatról, utánpótlás programról, csoportos coachingról vagy egyéb szervezeti jelenség kezeléséről, amihez szakmai útmutatásra van szükség.

Fenyvesi Klára

HR igazgató

Schréder – Experts in lightability
Elektronika

Pilisszentiván

Lean diagnózis, és annak eredményeként a gyártási folyamatot és az anyagkiszolgálást érintő fejlesztési projekt elindítása és támogatása. A Lean diagnózisra alapozva 20% volumen növekedést mutató termékcsalád gyártási hatékonyságának javítása.

Magyar Telekom
Távközlés, infokommunikáció

Budapest

Szervezet- és vezetésfejlesztésen alapuló kultúraváltási folyamat és együttműködés fejlesztő programok megtartása, a korábbi elődszervezetnél, a Matávnál. Interkulturális program a vegyes tulajdonból fakadó multikulturális felsővezetői csapat részére. Ezen időszakban az informatikai igazgatóság működésének a fejlesztése az Egészséges Szervezet Felmérés mentén.

Az újabb időkben egy belső projektszervezet kultúraváltási és szervezetfejlesztési folyamata. Cél volt a projekt hatékonyságának növelése a projektszervezet átalakításával, racionalizálásával, folyamatainak újragondolásával, a szervezeti kultúra megerősítésével valamint a projekt és a teljes szervezet együttműködésének javításával. Szoros együttműködésben a belső szervezetfejlesztési, projektvezetési és kommunikációs csapattal jövőkép alakítás, a projekt támogatásának erősítése stakeholder menedzsmenttel, belső együttműködés javítása, meeting-kultúra fejlesztése.

Bischitz Johanna
Humán szolgáltatás

Budapest

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ specialitását az adja, hogy egy szervezeti egységben kezeli a kerület összes humán szolgáltató területen működő intézményeit. A vezetés legfőbb célja az, hogy az integráció adta lehetőségeket minél jobban kihasználja az ellátottak hasznára. Ez mindenképpen új modell, aminek kidolgozása, a tapasztalatok alapján történő finomítása, a különböző területek közötti kommunikáció optimalizálása és a szervezet munkatársai számára való megértetésében, a működésmód elfogadtatásában való segítség volt a megbízásunk lényege.

Ennek keretében workshopokat tartottunk a menedzsmentnek, a különböző alintézmények vezetői csapatainak, továbbá az új modell mentén vezetői készségfejlesztő programokat.

Szerencsejáték
Szerencsejáték iparág

Budapest

Több szervezeti egység számára tartottunk működésfejlesztő, és időnként azzal kombinálva valamilyen célzott készséget fejlesztő programokat. Egyes szervezeti egységeknél ez több éven átívelő, valamelyest egymásra épülő programok voltak, amelyek az együttműködés, a kommunikáció, a változáskezelésen túl a csapatépítést is szolgálták. Programjaink során, a hagyományos indoor elemek mellett, az outdoor fejlesztések módszertanát is beemeltük.

 

A legjobb előzetes ajánlatot tőlük kaptuk, és végül nem is kellett csalatkoznunk. Az alapos előkészítést, a megrendelő igényeinek feltérképezését precíz kivitelezés követte.

A tréning kiváló hangulatban zajlott, a tréner gyorsan megtalálta a közös hangot a csapattal. Pedig nem vagyunk könnyű eset. A menet közben felmerülő új igények kezelésre kerültek, a rugalmas hozzáállásnak köszönhetően mindig a legfontosabb témákat dolgoztuk fel.

Azóta többször dolgoztunk együtt, sőt, a cég más területei is igénybe vették a Concordia szolgáltatását, szintén nagy megelégedésükre.

Horváth Zoltán

Odds Központ Vezető

Konzultációs lehetőség