Akikre büszkék vagyunk,
hogy dolgozhattunk velük

Wizzair
Közlekedés, szállítás

Budapest

Készségfejlesztő programok a szervezet munkatársai számára. Többek között:

 • Train the trainer program a szervezet belső trénerei számára: Információ átadás hatékony módszereinek és a felnőtt tanulás sajátosságainak feldolgozása. Saját előadói stílus jobb megismerése, erősségek és fejlesztendő területek azonosítása, valamint erre épülő fejlődési terv.
 • Befolyásolási, kommunikációs, prezentációs készségek fejlesztése: Befolyásolás készségei és feltételei, interperszonális kommunikáció alapjai, észlelés és értelmezés szűrői és az erre épülő viselkedés. Kommunikációs stílusok, és a különböző stílusú partnerek befolyásolásának alapjai. Ötleteink eldásának/elődásának módszertana.
 • Személyes hatékonyság, időgazdálkodás: Az időhöz való viszonyunk és a stressz összefüggései. Hogyan hat az egyik a másikra, hogyan tudjuk kezelni a stresszt és hatékonyan bánni az időnkkel? Prioritások kezelése, módszerek és eszközök megismerése, továbbá betekintés a mai kor digitális alkalmazásaiba, érdekes módszereibe (pl. Getting Thins Done).
MOL Magyarország
Olaj- és gázipar

Budapest, Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg

A MOL teljes szervezeti és kulturális átalakítását célzó több éves komplex transzformációs folyamat részeként: kultúraváltási projekt vezetése (felsővezetői és divizionális vezetői workshopok; vezetői készségfejlesztő tréningek; működésfejlesztő wsh-ok), tanácsadás és részvétel a Transzformációs team munkájában, vezetői készségfejlesztő programok, belső facilitátorképzés, változásmenedzsment képzés a „Change Agentek” számára, executive coaching a felsővezetés számára.

A MOL Finomítás részére az Egészséges Szervezet Modellen alapuló helyzetfeltárás és fejlesztési folyamat. A majd 4 éves folyamat során szervezeti jövőkép kialakítása, annak véglegesítése és legörgetése a szervezetben. Több alkalommal nagycsoportos módszertannal. Az új kultúra megszilárdítását erősítő programok felső- és középvezetők, illetve műszakvezetők részére, továbbá a belső működést fejlesztő programok a különböző szervezeti egységeknek.

"1999-ben találkoztam először egy Jövőkép építő workshopon a Concordia csapatával. Ez volt az a workshop, ami elindított egy folyamatot, amely során egy nagy, elkényelmesedett magyar szocialista vállalat alakult át versenyképes, dinamikusan fejlődő, sikeres nemzetközi vállalattá.
2001-ben már, mint az egyik főszereplője lehettem részese a következő történelmi workshopoknak. A „Hogyan csökkentsük le készleteinket 700 ezer tonnára”, ma már legendássá vált, mert szintén mérföldkőnek számít a kőolaj-feldolgozás és értékesítés területén a teljes vállalati optimumot megvalósító szervezeti működés kialakításában.
2008-ban pedig már felső vezetőként nem volt kérdés, hogy amikor egy több ezer fős szervezet átalakításáról, mondernizálásáról, jövőképének megfogalmazásáról döntöttünk, hogy ezt csak Lövey Imrével és a Concordia csapatával tudtuk elképzelni. És még ekkor is kaptunk újat. Az általuk kidolgozott Egészséges szervezet elmélet és a hozzá tartozó kérdőív óriási segítséget jelentett nemcsak abban, hogy lemértük hol is tart a szervezet, de abban is, hogy a kollégák jelentős része azonnal megértette a változás és változtatás szükségességét…
…sose akartak csak csinálni dolgokat, mindig meg akartak csinálni valamit…és ezt ma is profi módon teszik…"

Kelemen Béla

Finomítás igazgató

Sanmina Magyarország
Elektronika

Tatabánya

Az első számú vezetővel és a felső vezetői csapattal közösen folytatott munka alapján a teljes vállalati jövőkép megújítását, és annak legörgetését szolgáló fejlesztési folyamat támogatása. A közös helyzetértelmezés után a jövőkép meghatározása, és ahhoz kapcsolódóan több fejlesztési irány megvalósítása. Többek között:

 • Egyes szervezeti egységekre vonatkozó működésfejlesztő programok. Fókuszában: a hatékonyság növelése, a belső kommunikáció és együttműködés fejlesztése.
 • Vezetőképző programok a felső és közép vezetői csapatoknak, csoportoknak. Fókusz: a vezetői szerep elemeinek megismerése, megélése, a gyakorlatba való átültetése, továbbá a legfontosabb vezetői készségek és képességek fejlesztése.
 • A felső és közép vezetői csapattal közösen meghatározott értékek alapján a teljesítményértékelési rendszer finomhangolása, továbbá szakmai támogatás a működtetéséhez, illetve ehhez kapcsolódóan vezetők képzése is.
 • Általános készségfejlesztő programok az irodai dolgozók és sori vezetők számára.

Együttműködésünk a Concordia Kft.-vel már több mint 5 évre nyúlik vissza. Ezalatt az idő alatt számos programot valósítottunk meg közösen, több terület és dolgozói csoport fejlesztése érdekében. A programok önállóan is értéket nyújtanak, ugyanakkor plusz hozadék, hogy ezek – a Concordia rendszerszemléletű megközelítése miatt is – valamilyen módon mindig kapcsolódnak egymáshoz, egy szerves rendszert alkotnak, így is erősítve egymást.

A Concordia munkatársai mindig nagy figyelmet fordítanak arra, hogy feltárják a valós problémákat – jó értelemben véve nem elégszenek meg azzal, amit mi mondunk nekik – és azokhoz igazítva alkalmaznak eltérő eszközöket, módszereket, szabják testre a különböző működésfejlesztő programokat, tréningeket.

És ez a rugalmasság nem csak az előkészítésben, hanem a programok közben is jelen van munkájukban. Ha a csoport ritmusa úgy kívánja, akkor menet közben is változtatnak a tervezett meneten, továbbra is fókuszban tartva a legfontosabb célokat. Jó egy ilyen profi csapattal együttműködni!

Pallag Gábor

HR igazgató

Baker&Hughes
Olaj- és gázipar

Budapest, Fót

Az együttműködésünk során számos különböző készségfejlesztő tréninget valósítottunk meg a Baker Hughes munkatársai számára, mind a budapesti, mind a fóti telephelyen. Ezek a programok egyrészt a vezetők fejlesztését célozták meg, másrészt a munkatársi csoportok számára is nyújtottak képzéseket különböző témákban (pl.: kommunikáció, prezentáció, EQ, DISC, stresszkezelés, változások kezelése, reziliencia).

A Concordia Kft.-vel való közös munkánk során nagyfokú rugalmasságot tapasztalunk minden esetben és minden téren. Igaz ez arra, ha a tréningnaptárunk időbeosztását kell összeraknunk, és akkor is, ha egy tréning tematikáját kell összeállítani. Nem kész, vegrehajtandó terveket várnak, hanem velünk közösen, kooperatív módon alakítják ki a nekünk szánt tréningeket, így ezek a lehető legjobban szolgálják a célcsoportok igényeit.

A ránk szabott megoldásokban akkor is nagy segítséget kapunk, ha nincs éppen konkrét elképzelésünk a fejlesztést illetően. A Concordia Kft. felkészült tanácsadói, trénerei mindig tudnak nekünk jó ötletekkel szolgálni, amiből aztán érdekes és tartalmas programok születnek. Nagyon erős náluk a vevői fókusz. Öröm velük együtt dolgozni!

Mag Mónika

HR vezető

Mercedes-Benz
Autóipar

Budapest, Kecskemét

A több éves együttműködés során a kecskeméti szervezetet több ponton is segítettük, támogattuk. Részt vettük a munkatársaknak szóló különböző készségfejlesztő programok (pl.: hatékony megbeszélések levezetése, hatékony prezentáció) kidolgozásában, levezetésében és azok utókövetésében is.

A készségfejlesztő programok mellett a HR csapat működésének a fejlesztésében is részt vettünk, ahol a frissen létrejövő új gyáregység csapatának a munkáját segítettük. Itt a csapaton belüli kommunikáció, együttműködés volt fókuszban, kiegészítve a csapat építésével.

 

Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
Közlekedés, szállítás

Budapest

A szervezet működésének már korábban is része volt a rendszeres teljesítményértékelés, ugyanakkor a vezetés szerette volna ezt továbbfejleszteni, javítani. Ennek érdekében az együttműködésünk során feltérképezésre került a jelenlegi gyakorlat, majd a helyzetkép tanulságai alapján azonosításra kerültek a főbb célok, hogy mi és hogyan legyen része a teljesítményértékelési folyamatnak. Ezt egy olyan közös munka követte a tanácsadók és a vezetők részvételével, amelynek keretében a tanácsadók szakmai iránymutatásai és javaslatai alapján, illetve a vezetők „helyismerete” és döntései alapján összeállításra került egy értékelési folyamat. Ez kiterjedt a kommunikációra, a lépésekre, az értékelés mikéntjére, beszélgetések tartalmára és a folyamat dokumentálására is. Az anyag véglegesítése és annak a gyakorlatba való átültetésének a lépései is egy közös gondolkodás, workshop keretében történtek meg.

MVM Group
Energia és közmű

Budapest

A több évre visszanyúló együttműködés „gerincét” a vezetők személyes, egyéni fejlesztése, a coaching képezi. A folyamatok során az egyéni kihívások, fejlődési célok vannak a fókuszban, a coacholt igényeihez, lehetőségeihez, tempójához igazítva. Ezen alkalmak során konkrét helyzetek, kérdések feldolgozása történik meg, mégpedig saját megoldások megtalálásával. Adott esetben segítségül hívva valamilyen önismereti és/vagy vezetési modellt. A folyamat része az elején a célok közös kijelölése a fejlesztett vezető vezetőjének a bevonásával, illetve a folyamat végén egy hasonló ún. háromszög beszélgetésben az elért eredmények közös értékelése.

A coachingok mellett együtt működésünk során működésfejlesztő programokat is valósítottunk meg az egyes részlegek számára, amelyben az adott szervezeti egység aktuális kihívásainak, kérdéseinek, esetleges problémáinak a feldolgozása történt meg.

Docler Holding
Informatika

Budapest

A több éven át tartó együttműködésben a teljes szervezet kultúralakítását célzó programokat valósítottunk meg. Ennek része volt egy helyzetfeltárás (mélyinterjúk és kérdőív), jövőkép alkotás a kibővített vezetői csapattal, annak megismertetése a szervezeti egységekkel működésfejlesztő, csapatépítő programok keretében. Az új működést támogató vezetői és általános készségfejlesztő programok.

Ezen projekt lezárulta után a belső működést fejlesztő programok a különböző szervezeti egységek számára, továbbá ügyfélkezelésre, illetve kommunikációra, konfliktuskezelésre fókuszáló programok.

GE Hungary
Elektronika

Budapest, Kisvárda

Egészen a 90-es évekre visszanyúló együttműködésünk során a GE több területén számtalan különböző programot tartottunk. A teljesség igénye nélkül néhány érdekes és jelentős program:

 • A GE „Katalizáló vezető” c. központi, komplex vezetésfejlesztési programjának hazai adaptálása és folyamatos továbbfejlesztése az újonnan kinevezett vezetők és középvezetők számára.
 • További GE központi vezetői készségfejlesztő programok: FOL (Foundation of Leadership), BELS (Building Essential Leadership Skills).
 • Vezetői csapatépítő és működésfejlesztő workshopok. Vezetői MBTI alapú csapatépítő tréningek.
 • Az FLDP (Female Leadership Development Program) és DEL (Leader as Developer) tréningek kidolgozása és megtartása. Ezeken belül az önismeret, befolyásolási készségek, konfliktuskezelés, interjútechnika, együttműködés, csapatépítés, a vezető, mint coach szerep fejlesztése.
 • Workshop facilitátor képzés.
 • Önirányító (autonóm) munkacsoportok kialakítása.

"A hosszú távú kapcsolat alapja a kölcsönös megértés, az állandó odafigyelés a másikra, és a folyamatos megújulás. A Concordia és Budapest Bank között ilyen kapcsolat működik 1997 óta. Fejlesztettünk közösen vezetőképző programokat, amelyeket a Concordia trénerei tartottak. Adaptáltunk külföldi tréningeket igazodva az anyavállalat, a General Electric igényeihez. A Concordia munkatársai tanácsadói szerepet vállaltak szervezetfejlesztési programjainkban, s így közvetlen közelről ismerkedhettek meg szervezeti kihívásainkkal és munkatársainkkal éles helyzetekben. Számíthatunk rájuk, számíthatnak ránk."

Vecsenyi János

Képzési és fejlesztési vezető

BM Heros
Autóipar

Budapest

A szervezet támogatása abban, hogy a valós piaci viszonyokra jól reagálni képes, új szervezetet hozzon létre. Ezen szervezetfejlesztési folyamat keretében a menedzsmenttel indított, majd az egész szervezet bevonásával véglegesített (100+ fős műhelymunka) inspiráló jövőkép kialakítása. Majd a jövőképnek a megosztása, illetve a mindennapi életre történő „lefordítása” a munkatársak bevonásával. Továbbá a belső működést segítő – olyan témákat, mint a kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés-fejlesztés feldolgozó – vezetői és szervezeti műhelymunkák.

A BM HEROS Zrt. szervezeti kultúrájának és szervezetének fejlesztése, valamint a jövőkép alkotás érdekében vette igénybe a Concordia Szervezet-és Vezetésfejlesztési Kft. szolgáltatását.
A program sikerességét nagy mértékben elősegítette, hogy a nagycsoportos műhelymunka megtervezése és előkészítése a társaság felsővezetésének bevonásával történt, így a BM HEROS Zrt. szervezeti és működési sajátosságai érvényre juthattak, segítve ezzel a program hatékonyságát.
A szociális készség és attitűd fejlesztési feladatok maradandó élményt nyújtottak a résztvevőknek, ezzel jelentősen hozzájárulva mind az egyéni, mind a szervezeti értékteremtéshez.
Kollégáink is megerősítették, hogy a tréningnek a résztvevők aktív bevonásával, ugyanakkor kötetlen formában történő levezetése a trénerek magas színvonalú szakmai tudásáról tanúskodott.

Rajnai Attila

vezérigazgató

Richter Gedeon
Gyógyszeripar

Budapest

Komplex helyzetfeltárás mélyinterjúk és kérdőívek segítségével, amely eredményére alapozva átfogó szervezetfejlesztési folyamat indult, amelynek fókuszában a eredményesebb, hatékonyabb szervezeti működés volt, továbbá az őszinte, nyílt kommunikáció, a bizalom erősítése, illetve az egységek közötti együttműködés fejlesztése.

Ezek mellett vezetői készségfejlesztő programok, „kommunikáció – meggyőzés” c. képzés, vezetői inspiráló előadások tartásában, és a belső karrierprogram támogatásában való részvétel.

KIFÜ
Informatika

Budapest

Az első számú vezetővel és a HR területért felelős munkatársakkal egy több lépcsős vezetői készségfejlesztő programsorozat kidolgozása. Ennek része volt az általános készségek fejlesztése, a vezetői szerephez tartozó készségek fejlesztése, illetve a belső működés, hatékonyság fejlesztése is.

Ezt a folyamatot tovább támogatta egy vezetői értékelés, amely egy korábbi belső értékelési rendszernek a továbbfejlesztése volt. Ennek már része volt az önértékelés, a vezető értékelése, illetve az egy szinten dolgozó munkatársak értékelése is (ún. 270 fokos értékelés).  Közreműködésünkkel valósult meg ennek előkészítése, lebonyolítása, illetve az eredmények visszajelzése is.

Konzultációs lehetőség