Akikre büszkék vagyunk,
hogy dolgozhattunk velük

Raiffessen Bank
Pénzügyi szolgáltatások

Budapest

Szervezeti helyzetfeltárás az Egészséges Szervezet Kérdőív segítségével, továbbá vezetői műhelymunka az eredmények visszajelzésére, és ezek alapján cselekvési irányok megfogalmazása, akciótervek kidolgozása. Az együttműködés, bizalom, szinergia erősítése.

Egyéb csapatépítő és működésfejlesztő programok

Sanofi
Gyógyszeripar

Budapest, Veresegyház

Lean tréning vezetőknek: A lean menedzsment filozófiájának, alapvető eszköztárának megismerése, és ezen szemlélet, módszer mindennapi használatának elősegítése. Annak feltárása, megismertetése, hogy vezetői feladataik hatékonyabb elvégzéséhez hol kapcsolódik, abban hol segít a lean, és milyen a „jó” lean vezető. A pozitív motiváció, az elkötelezettség növelése a lean szemlélet iránt.

Önirányító munkacsoportok bevezetésének támogatása. Pilot program egy termelési egység számára, benne lean működésfejlesztéssel, csapatépítéssel. Ennek tapasztalatai alapján egy összevont, nagyszabású – az önirányító munkacsoportok bevezetését tovább támogató – működésfejlesztő program több egység számára.

GLS
Közlekedés, szállítás

Alsónémedi

Szervezeti hálózatelemzés. A magyar szervezet indirekt állományának és a kelet európai menedzsment egy részének  felmérése valósult meg szervezeti hálózatelemzés módszertannal elsősorban kommunikáció és együttműködés valamint vezetői működés fókusszal. A vezetők egyéni visszajelzése kiegészült egy 360 fokos értékeléssel is, ami részben szintén a hálózatelemzésből kinyerhető adatokra épített. A szervezeti visszajelzések lehetővé tették a helyzet közös értelmezését az adatok mentén valamint a legfontosabb változtatási tervek megfogalmazását és megvalósításának elindítását. 

Egészséges Szervezet felmérés, a szervezet működésének, erősségeinek és gyengeségeinek feltérképezése egy részletesen kidolgozott szervezeti modell dimenziói mentén, közös helyzetkép kialakítása a megismert diagnózis fényében a szervezetben dolgozó vezetők és munkatársak körében, a fentiek alapján a legfontosabb fókuszterületek beazonosítása a szervezet „egészségszintjének” erősítése érdekében.

2 év múlva visszamérés az Egészséges Szervezet Kérdőívvel, az eredmények visszajelzése a felsővezetői kör számára, azok alapján tanulságok és újabb célok meghatározása. Mindezek legörgetése a szervezetben 4 működésfejlesztő műhelymunka keretében, mintegy 110 fő részére.

 

U-Shin
Gépipar

Kisbér

Lean és Kaizen alapképzés: A kialakulásuk történetén keresztül a folyamatos fejlesztés filozófiájának megismertetése a résztvevőkkel. Konkrét vállalati példákon keresztül a folyamatok veszteségeinek azonosítása, és azok alapján megoldási javaslatok önálló kidolgozása. Továbbá a folyamatos fejlesztés eszközeinek ismertetése által, önálló gyakorlati alkalmazásukkal, példákon keresztül. Változási folyamatok fenntarthatóságának támogatása, ezeket segítő eszközök megismerése, alkalmazása.

Prímaenergia
Energia és közmű

Budapest

Prezentációtechnika és motiváló beszéd program: alapvető készségek fejlesztése és gyakorlása egy hathatós prezentáció kidolgozásához és előadásához.

Konzultációs lehetőség